Bài 6 trang 69 SGK Hoá học 9

Bình chọn:
4.5 trên 35 phiếu

Giải bài 6 trang 69 SGK Hoá học 9. Ngâm một lá sắt có khối lượng 2,5 gam

Đề bài

Ngâm một lá sắt có khối lượng 2,5 gam trong 25 ml dung dịch CuSO4 15% có khối lượng riêng là 1,12 g/ml. Sau một thời gian phản ứng, người ta lấy lá sắt ra khỏi dung dịch, rửa nhẹ, làm khô thì cân nặng 2,58 gam.

a) Hãy viết phương trình hoá học.

b) Tính nồng độ phần trăm của các chất trong dung dịch sau phản ứng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) Tính số mol CuSO4

+) Gọi x là số mol CuSOtham gia phản ứng

+) Độ tăng khối lượng sắt = mCu tạo thành - mFe = 64x - 56x = 0,08 gam 

+) Xác định chất có trong dd sau phản ứng

+) Tính khối lượng dd sau phản ứng: mdd = \( m_{dd CuSO_{4}}\) + mFe(p.ư) – mCu 

+) Tính C% các chất tan trong dd 

Lời giải chi tiết

Khối lượng của dung dịch CuSO425. 1,12 = 28 gam

m(CuSO4 )= (28. 15):100 = 4,2 gam ;n(CuSO4 )= 0,02625 mol

a) Phương trình hóa học:

          Fe        +      CuSO4      →      FeSO4     +       Cu 

          56x gam                                                        64x gam

b) Độ tăng khối lượng lá sắt = 2,58 - 2,5 = 0,08 gam. 

                                      x = 0,01 mol

Dung dịch sau phản ứng chứa FeSO4 0,01 mol hay 1,52 gam và CuSO4 dư 0,02625 - 0,01 = 0,01625 mol hay  2,6 gam

Khối lượng dung dịch sau phản ứng: mdd = \( m_{dd CuSO_{4}}\) + mFe(p.ư) – mCu = 25.1,12 + 0,01.56 - 0,01.64 = 27,91 g

Nồng độ C% chất tan: 

C% CuS04 \( \frac{0,01625.160}{27,91}\).100% ≈ 9,32%

C% FeSO4 = \( \frac{0,01.152}{27,91}\).100% ≈ 5,45%

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 9 - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa  cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com