Bài 4 trang 69 SGK Hoá học 9


Đề bài

Viết phương trình hoá học biểu diễn sự chuyển đổi sau đây:

a) \(Al\xrightarrow{{(1)}}A{l_2}{O_3}\xrightarrow{{(2)}}AlC{l_3}\xrightarrow{{(3)}}Al{(OH)_3}\xrightarrow{{(4)}}A{l_2}{O_3}\xrightarrow{{(5)}}Al\xrightarrow{{(6)}}AlC{l_3}\)

b) \(Fe\xrightarrow{{(1)}}FeS{O_4}\xrightarrow{{(2)}}Fe{(OH)_2}\xrightarrow{{(3)}}FeC{l_2}\)

c) \(FeC{l_3}\xrightarrow{{(1)}}Fe{(OH)_3}\xrightarrow{{(2)}}F{e_2}{O_3}\xrightarrow{{(3)}}Fe\xrightarrow{{(4)}}F{e_3}{O_4}\)

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Viết các phương trình hóa học cho dãy biến hóa:

а) (1) 4Al + 3O2 \( \xrightarrow[]{t^{0}}\) 2Al2O3

    (2) Al2O3 + 6HCl  →  3Н2О + 2AlCl3

    (3) AlCl3 + 3NaOH (vừa đủ) →  3NaCl + Al(OH)3

    (4)  2Al(OH)3  \( \xrightarrow[]{t^{0}}\)  Al2O3+ ЗН2О

    (5)  2Al2O3 \( \xrightarrow[]{đpnc}\) 4Al + 3O2

    (6) 2Al + 3Cl2 \( \xrightarrow[]{t^{0}}\) 2AlCl3

b) (1) Fe + H2SO4  → FeSO4 + H2

    (2) FeSO4 + 2NaOH → Na2SO+ Fe(OH)2

    (3) Fe(OH)2 + 2HCl → FeCl2 + 2H2O

c) (1) FeCl3 + 3NaOH → 3NaCl + Fe(OH)3

    (2) 2Fe(OH)3 \( \xrightarrow[]{t^{0}}\) Fe2O3 + 3H2O

    (3) Fe2O3 + 3CO \( \xrightarrow[]{t^{0}}\) 2Fe + 3CO2

    (4) 3Fe + 2O2  \( \xrightarrow[]{t^{0}}\) Fe3O4

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 77 phiếu

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.