Bài 5 trang 69 SGK Hoá học 9

Bình chọn:
4.6 trên 16 phiếu

Giải bài 5 trang 69 SGK Hoá học 9. Cho 9,2 gam một kim loại A phản ứng với khí clo dư tạo thành 23,4 gam muối.

Đề bài

Cho 9,2 gam một kim loại A phản ứng với khí clo dư tạo thành 23,4 gam muối. Hãy xác định kim loại A, biết rằng A có hoá trị I.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Viết PTHH: A + Cl2 → 2ACl

Định luật bảo toàn khối lượng: mA + mCl2 = mACl

=> mCl2 = mACl - mA = 23,4 – 9,2 = ?

=> nCl2 = ?

Từ PTHH tính được nA = 2nCl2 = ?

=> Phân tử khối của A = mA : nA = ?

=> Tên kim loại

Lời giải chi tiết

2A + Cl2 → 2ACl

\( m_{Cl_{2}}\) = mmuối – mkim loại23,4 - 9,2 - 14,2 gam

=>nCl2 =14,2 : 71 = 0,2 mol

Số mol А = 2.nCl2 = 0,4 mol,

suy ra 0,4.A = 9,2 => А = 23 (Na).

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 9 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan