Bài 1 trang 69 SGK Hoá học 9


Giải bài 1 trang 69 SGK Hoá học 9. Hãy viết hai phương trình hoá học trong mỗi trường hợp sau đây :

Đề bài

Hãy viết hai phương trình hoá học trong mỗi trường hợp sau đây :

a) Kim loại tác dụng với oxi tạo thành oxit bazơ.

b) Kim loại tác dụng với phi kim tạo thành muối.

c) Kim loại tác dụng với dung dịch axit tạo thành muối và giải phóng khí hiđro.

d) Kim loại tác dụng với dung dịch muối tạo thành muối mới và kim loại mới.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Lấy 2 kim loại bất kì ví dụ như Fe, Cu, Al, Na...

b) tương tự a

c) Lấy các kim loại đứng trước H trong dãy điện hóa

d) Điều kiên xảy ra phản ứng là phải kim loại tác dụng phải đứng trước kim loại trong dung dịch muối ( và phải là từ Mg trở về sau kim loại mới có tính chất này)

Lời giải chi tiết

Viết 2 phương trình hóa học trong mỗi trường hợp sau:

a) Kim loại t/d với oxi tạo thành oxit bazo:

     4Na + O\( \xrightarrow[]{t^{0}}\) 2Na2O

     2Cu + O2  \( \xrightarrow[]{t^{0}}\)  2CuO

b) Kim loại t/d với phi kim tạo thành muối:

     2Fe + 3Cl2 \( \xrightarrow[]{t^{0}}\)2FeCl3

     2Al + 3S  \( \xrightarrow[]{t^{0}}\) Al2S3

c) Kim loại t/d với dd axit tạo thành muối và giải phóng khí hidro:

     \(2Al + 3H_2SO_4 \to Al_2(SO_4)_3 + 3H_2\)

     Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

d) Kim loại t/d với dd muối tạo thành muối và kim loại mới:

     Fe + CuSO4 → Cu↓  + FeSO4

     Cu + 2AgN03  → 2Ag + Cu(NO3)2

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 30 phiếu

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 9 - Xem ngay

>>  Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa  cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài