Bài 1 trang 69 SGK Hoá học 9

Bình chọn:
4.1 trên 21 phiếu

Giải bài 1 trang 69 SGK Hoá học 9. Hãy viết hai phương trình hoá học trong mỗi trường hợp sau đây :

Đề bài

Hãy viết hai phương trình hoá học trong mỗi trường hợp sau đây :

a) Kim loại tác dụng với oxi tạo thành oxit bazơ.

b) Kim loại tác dụng với phi kim tạo thành muối.

c) Kim loại tác dụng với dung dịch axit tạo thành muối và giải phóng khí hiđro.

d) Kim loại tác dụng với dung dịch muối tạo thành muối mới và kim loại mới.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Lấy 2 kim loại bất kì ví dụ như Fe, Cu, Al, Na...

b) tương tự a

c) Lấy các kim loại đứng trước H trong dãy điện hóa

d) Điều kiên xảy ra phản ứng là phải kim loại tác dụng phải đứng trước kim loại trong dung dịch muối ( và phải là từ Mg trở về sau kim loại mới có tính chất này)

Lời giải chi tiết

a) 4Na + O\( \xrightarrow[]{t^{0}}\) 2Na2O

   2Cu + O2  \( \xrightarrow[]{t^{0}}\)  2CuO

b) 2Fe + 3Cl2 \( \xrightarrow[]{t^{0}}\)2FeCl3

   2Al + 3S  \( \xrightarrow[]{t^{0}}\) Al2S3

c) Cu + 2H2SO4 đặc, nóng → CuSO4 + SO2 + 2H2O

   Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

d) Fe + CuSO4 → Cu↓  + FeSO4

   Cu + 2AgN03  → 2Ag + Cu(NO3)2

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 9 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Bài 22. Luyện tập chương 2: Kim loại

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa . Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu