Bài 7 trang 203 SGK Hóa học 11

Bình chọn:
3.6 trên 5 phiếu

Giải bài 7 trang 203 SGK Hóa học 11. Cho 8,0 gam hỗn hợp hai anđehit kế tiếp nhau

Đề bài

Cho 8,0 gam hỗn hợp hai anđehit kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng của anđehit no, đơn chức, mạch hở tác dụng với bạc nitrat trong dung dịch ammoniac (lấy dư) thu được 32,4 gam bạc kết tủa. Xác định công thức phân tử, viết công thức cấu tạo và gọi tên các anđehit.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Gọi CT chung của 2 andehit no, đơn chức, mạch hở là: \({C_{\overline n }}{H_{2\overline n  + 1}}CHO\,(n \geqslant 0)\)

\({C_{\overline n }}{H_{2\overline n  + 1}}CHO\,\)+ 2AgNO3 + 3NH3 →\({C_{\overline n }}{H_{2\overline n  + 1}}COON{H_4}\)+ 2Ag + 2NH4NH3

nandehit = ½ nAg = ? (mol)

=> Mtb của 2 andehit => 2 andehit

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 11 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến các môn lớp 11, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểuCác bài liên quan