Bài 5 trang 203 SGK Hóa học 11

Bình chọn:
4.4 trên 9 phiếu

Giải bài 5 trang 203 SGK Hóa học 11. Cho 50,0 gam dung dịch ...

Đề bài

Cho 50,0 gam dung dịch anđehit axetic tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 (đủ) thu được 21,6 gam Ag kết tủa. Tính nồng đồ % của anđehit axetic trong dung dịch đã dùng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Viết PTHH xảy ra: 

CH3CH=O + 2AgNO3 + 3NH3 → CH3COONH4 + 2Ag↓ + 2NH4NO3

nCH3CHO = ½ nAg = ? (mol)

=> C% CH3CHO =\(\frac{{{m_{C{H_3}CHO}}}}{{m{\,_{dd\,C{H_3}CHO}}}}.100\% \, = ?\) 

 

Lời giải chi tiết

\({n_{Ag}} = \frac{{21,6}}{{108}} = 0,2\,(mol)\)

CH3CH=O + 2AgNO3 + 3NH3 → CH3COONH4 + 2Ag↓ + 2NH4NO3

nCH3CHO = ½ nAg = 0,1 (mol)

\(C{\% _{C{H_3}CHO}} = \frac{{{m_{C{H_3}CHO}}}}{{m{\,_{dd\,C{H_3}CHO}}}}.100\% \, = \frac{{0,1.44}}{{50}}.100\%  \)

                      \(= 8,8\% \)

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 11 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến các môn lớp 11, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểuCác bài liên quan