Bài 5 trang 213 SGK Hóa học 11

Bình chọn:
2.8 trên 4 phiếu

Giải bài 5 trang 213 SGK Hóa học 11. Hỗn hợp A có khối lượng 10,0 gam...

Đề bài

Hỗn hợp A có khối lượng 10,0 gam gồm axit axetic và anđehit axetic. Cho A tác dụng với lượng dư AgNO3 trong dung dịch ammoniac thấy có 21,6 gam Ag kết tủa. Để trung hòa A cần V ml dung dịch NaOH 0,2M

a) Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra.

b) Tính thành phần phần trăm khối lượng của mỗi chất trong A và tính thể tích dung tích NaOH đã dùng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Chỉ có andehit axetic mới tác dụng được với dd AgNO3 trong dung dịch ammoniac.

Phản ứng trung hòa là phản ứng giữa axit và bazo

a) PTHH: CH3CHO + 2AgNO3 + 3NH3 → CH3COONH4 +2Ag↓ + 2NH4NO3

CH3COOH + NaOH → CH3COONa + H2O

b)

nCH3CHO = ½ nAg = ? (mol)

Có 10 gam hỗn hợp => mCH3COOH = 10 – mCH3CHO =? (g)

=> nCH3COOH =?

=> nNaOH = nCH3COOH = ?

=> VNaOH = n : CM

Lời giải chi tiết

\({n_{Ag}} = \frac{{21,6}}{{108}} = 0,2\,(mol)\)

a) PTHH:

CH3CHO + 2AgNO3 + 3NH3 → CH3COONH4 +2Ag↓ + 2NH4NO3   (1)

CH3COOH + NaOH → CH3COONa + H2O  (2)

b) 

\({n_{C{H_3}CHO}} = \frac{1}{2}{n_{Ag}} = \frac{{0,2}}{2}\, = 0,1(mol)\)

\(\begin{gathered}
\,\,\,\,\,\,{n_{C{H_3}CHO}} = \frac{1}{2}{n_{Ag}} = \frac{{0,2}}{2}\, = 0,1(mol) \hfill \\
= > {m_{C{H_3}CHO}} = 0,1.44 = 4,4\,(g) \hfill \\
\% C{H_3}CHO = \frac{{4,4}}{{10}}.100\% = 44\% \hfill \\
= > \% C{H_3}COOH = 100\% - 44\% = 66\% \hfill \\
\,{m_{C{H_3}COOH}} = 10 - 4,4 = 6,6\,(g) \hfill \\
= > \,{n_{C{H_3}COOH}} = \frac{{6,6}}{{60}} = 0,11\,(mol) \hfill \\
Theo\,(2)\,:{n_{NaOH}} = {m_{C{H_3}COOH}} = 0,11\,(mol) \hfill \\
= > {V_{NaOH}} = \frac{{0,11}}{{0,2}} = 0,55\,(M) \hfill \\
\end{gathered} \)

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 11 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Bài 46. Luyện tập: Anđehit - xeton - axit cacboxylic

>>Học trực tuyến các môn lớp 11, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu