Bài 10 trang 213 SGK Hóa học 11

Bình chọn:
3.3 trên 3 phiếu

Giải bài 10 trang 213 SGK Hóa học 11. Dẫn hơi của 3 gam etanol ..

Đề bài

Dẫn hơi của 3 gam etanol vào trong ống sứ nung nóng chứa bột CuO dư. Làm lạnh để ngưng tụ sản phẩm hơi đi ra khỏi ống sứ được chất lỏng A. Khi A phản ứng hoàn toàn với một lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thấy có 8,1 gam bạc kết tủa.

Tính hiệu suất của quá trình oxi hóa etanol?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Viết PTHH xảy ra, tính toán theo PTHH

Lời giải chi tiết

C2H5OH + CuO \(\xrightarrow{{{t^0}}}\) CH3CHO + Cu + H2O

CH3CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O → CH3COONH4 + 2Ag + 2NH4NO3

nCH3CHO = \(\frac{1}{2}\) nAg  = \(\frac{1}{2}\) . \(\frac{8,1}{108}\) =  0,0375 mol.

nC2H5OH pư= nCH3CHO = 0,0375  (mol)

=> mC2H5OH pư= 0,0375.46 = 1,725 (g)

Hiệu suất của phản ứng oxi hóa etanol :

\(\% H = \frac{{{m_{{C_2}{H_5}OH\,pu}}}}{{{m_{{C_2}{H_5}OH\,bd}}}}.100\%  = \frac{{1,725}}{3}.100\%  = 57,5\% \)

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 11 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến các môn lớp 11, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểuCác bài liên quan