Bài 4 trang 95 SGK Hóa học 11


Từ tinh dầu hồi, người ta tách được anetol - một chất thơm được dùng sản xuất kẹo cao su.

Đề bài

Từ tinh dầu hồi, người ta tách được anetol - một chất thơm được dùng sản xuất kẹo cao su. Anetol có khối lượng mol phân tử bằng 148,0 g/mol. Phân tích nguyên tố cho thấy, anetol có %C = 81,08%; %H = 8,10%, còn lại là oxi. Lập công thức đơn giản nhất và công thức phân tử của anetol.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Gọi công thức tổng quát của anetol là CxHyOz (x,y,z € N*)

%O = 100% - (%C + %H) = ?

\(x:y:z = \dfrac{{\% C}}{{12}}:\dfrac{{\% H}}{1}:\dfrac{{\% O}}{{16}}\)

Tìm được CTĐGN, có phân tử khối của anetol \( \to\) CTPT của anetol 

Lời giải chi tiết

Gọi công thức tổng quát của anetol là CxHyOz (x,y,z € N*)

%O = 100% - (%C + %H) = 100% - (81,08 + 8,1)% = 10,82%

\(\begin{gathered}
x:y:z = \dfrac{{\% C}}{{12}}:\dfrac{{\% H}}{1}:\dfrac{{\% O}}{{16}} \hfill \\
\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = 6,76:8,10:0,676 \hfill \\
\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = 10:12:1 \hfill \\
\end{gathered} \)

(Ta quy về các số nguyên tối giản bằng cách chia cho số nhỏ nhất trong các giá trị trên là 0,676)

=> Công thức đơn giản nhất của anetol là C10H12O

Ta có: M(C10H12O)n = 148 (g/mol)

=> (10.12 + 12 + 16).n = 148 => n=1

Vậy công thức phân tử là C10H12O

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 41 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 11 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí