Bài 3 trang 95 SGK Hóa học 11


Đề bài

Đốt cháy hoàn toàn 0,3 gam chất A (phân tử chỉ chứa C, H, O) thu được 0,44 gam khí cacbonic và 0,18 gam nước. Thể tích hơi của 0,3 gam chất A bằng thể tích của 0,16 gam khí oxi (ở cùng điều kiện về nhiệt độ, áp suất).

Xác định công thức phân tử của chất A.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

\(\begin{gathered}
{n_A} = {n_{{O_2}}} = \frac{{{m_{{O_2}}}}}{{32}} = ? = > M_A = \frac{{{m_A}}}{{{n_A}}} \hfill \\
{n_{C{O_2}}} = \frac{{{m_{C{O_2}}}}}{{44}} = ?\,(mol) = > {n_C} = ? \hfill \\
{n_{{H_2}O}} = \frac{{{m_{{H_2}O}}}}{{18}} = ?\,(mol)\, = > \,{n_H}\, = ? \hfill \\
\end{gathered} \)

BTKL: mO = mA – mC - m=?

Gọi CTPT của A là CxHyOz

\(x:y:z = {n_C}:{n_H}:{n_O}\)

=> Công thức đơn giản nhất

Có PTK của A => CTPT của A

Lời giải chi tiết

Cùng điều kiện về nhiệt độ và áp suất thì tỉ lệ thể tích bằng tỉ lệ số mol

\(\begin{gathered}
{n_A} = {n_{{O_2}}} = \frac{{0,16}}{{32}} = 0,005\,(mol) \\= > {M_A} = \frac{{0,3}}{{0,005}} = 60\,(g/mol) \hfill \\
{n_{C{O_2}}} = \frac{{0,44}}{{44}} = 0,01(mol) \\= > {n_C} = 0,01\,(mol) \hfill \\
{n_{{H_2}O}} = \frac{{0,18}}{{18}} = 0,01\,(mol)\, \\= > \,{n_H}\, = 2{n_{{H_2}O}} = 0,02(mol) \hfill \\
\end{gathered} \)

BTKL => mO = mA – mC - m= 0,3 - 0,01.12 - 0,02.1 = 0,16(g)

=> nO = 0,16/16 = 0,01 (mol)

Gọi CTPT của A là CxHyOz

\(\begin{gathered}
x:y:z = {n_C}:{n_H}:{n_O} \hfill \\
\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = 0,01:0,02:0,01 \hfill \\
\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = 1:2:1 \hfill \\
\end{gathered} \)

=> Công thức đơn giản nhất là CH2O

Ta có: (CH2O)=60

=> 30n = 60

=> n = 2

CTPT : C2H4O2

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 23 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 11 - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.