Bài 4 trang 83 SGK Hóa học 11


Các hợp chất canxi silicat là

Đề bài

Các hợp chất canxi silicat là hợp chất chính của xi măng. Chúng có thành phần như sau: CaO – 73,7%, SiO2 – 26,3% và CaO – 65,1 %, SiO2 – 34,9%. Hỏi trong mỗi hợp chất caxi silicat trên có bao nhiêu mol CaO kết hợp với 1 mol SiO2

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Gọi x và y là số mol tương ứng của oxit CaO và SiO2.

\(x:y = \frac{{\% CaO}}{{56}}:\frac{{\% Si{O_2}}}{{60}}\)

=> từ đó tìm ra được x, y => số mol CaO kết hợp với 1 mol SiO2

Lời giải chi tiết

Gọi x và y là số mol tương ứng của oxit CaO và SiO2.

-  Ta có x: y = \(\frac{73,7}{56,0}\) : \(\frac{26,3}{60,0}\) = 3:1

Thành phần của hợp chất silicat là 3CaO.SiO2

=> 3 mol CaO kết hợp với 1 mol SiO2

-   Ta có  x : y = \(\frac{65,1}{56,0}\): \(\frac{34,9}{60,0}\) = 2: 1

Thành phần của hợp chất silicat là 2CaO.SiO2

=> 2 mol CaO kết hợp với 1 mol SiO2

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 7 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 11 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí