Bài 4 trang 202 SGK hóa học 12 nâng cao


Viết phương trình dạng ion rút gọn. cho biết vai trò của ion Fe2+ và ion?

Đề bài

Hòa tan \(10\) gam \(FeS{O_4}\) có lẫn tạp chất là \(F{e_2}{(S{O_4})_3}\) trong nước, được \(200{\rm{ }}\;c{m^3}\) dung dịch. Biết 20 cm3 dung dịch này được axit hóa bằng \({H_2}S{O_4}\) loãng làm mất màu tím của \(25{\rm{ }}c{m^3}\) dung dịch \(KMn{O_4}0,03M\).

a) Viết phương trình dạng ion rút gọn. cho biết vai trò của ion \(F{e^{2 + }}\) và ion \(Mn{O_4}^ - \) ?

b) Có bao nhiêu mol ion \(F{e^{2 + }}\) tác dụng với 1 mol ion \(Mn{O_4}^ - \)?

c) Có bao nhiêu mol ion \(F{e^{2 + }}\) tác dụng với \(25{\rm{ }}c{m^3}\) dung dịch \(KMn{O_4}0,03M\) ?

d) Có bao nhiêu  gam ion  \(F{e^{2 + }}\) trong \(200{\rm{ }}\;c{m^3}\) dung dịch ban đầu?

e) Tính phần trăm theo khối lượng của \(FeS{O_4}\)

Lời giải chi tiết

a) + Phương trình hóa học dạng phân tử

\(10FeS{O_4} + 2KMn{O_4} + 8{H_2}S{O_4} \to 5Fe_2^{}(SO_4^{})_3^{} + K_2^{}SO_4^{} + 2MnSO_4^{} + 8H_2^{}O.\) 

+) Phương trình hóa học dạng ion:

\(5F{e^{2 + }} + MnO_4^ - + 8{H^ + }\buildrel {} \over
\longrightarrow 5F{e^{3 + }} + Mn_{}^{2 + } + 4{H_2}O.\)

+Vai trò của  các ion: \(F{e^{2 + }}\) là chất khử; \(MnO_4^ -\) là chất oxi hóa.

b) Theo phương trình hóa học có 5 mol \(F{e^{2 + }}\) tác dụng với 1 mol ion \(MnO_4^ - \) .

c) Lượng \(MnO_4^ - \) có trong \(25{\rm{ }}c{m^3}\) dung dịch \(KMn{O_4}0,03M\) là: \(0,03.0,025=0,00075\) (mol)

Lượng \(F{e^{2 + }}\)  tác dụng hết với lượng  \(KMn{O_4}\) trên là:

\(0,00075.5 = 3,{75.10^{ - 3}}\left( {mol} \right).\) 

d) Khối lượng \(F{e^{2 + }}\) trong 200 cm3dung dịch ban đầu là:

\(0,0375.56 = 2,1{\rm{ }}\left( g \right).\)

e) Phần trăm khối lượng của \(FeS{O_{4}}\) là : 

\({{0,0375.152} \over {10}}.100 = 57{\raise0.5ex\hbox{$\scriptstyle 0$}
\kern-0.1em/\kern-0.15em
\lower0.25ex\hbox{$\scriptstyle 0$}}\) 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.5 trên 4 phiếu

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.


Gửi bài