Bài 1 trang 202 SGK hóa học 12 nâng cao


Đề bài

a) Tính chất hóa học chung của hợp chất sắt (II) là gì? Dẫn ra những phản ứng hóa học để chứng minh cho điều đã khẳng định (viết phương trình hóa học).

b) Tính chất hóa học chung cho hợp chất sắt (III) là gì? Dẫn ra những phản ứng hóa học để chứng minh cho điều đã khẳng định (viết phương trình hóa học).

Lời giải chi tiết

a) Hợp chất sắt (II) vừa thể hiện tính khử vừa thể hiện tính oxi hóa.

+) \(F{e^{2 + }}\) thể hiện tính khử \((F{e^{2 + }} - 1e \to F{e^{3 + }})\)

\(\eqalign{
& 2FeC{l_2} + C{l_2}\buildrel {t_{}^0} \over
\longrightarrow 2FeC{l_3}. \cr 
& 10FeS{O_4} + 2KMn{O_4} + 8{H_2}S{O_4}\buildrel {} \over
\longrightarrow 5F{e_2}{(S{O_4})_3} + {K_2}S{O_4} + 2MnS{O_4} + 8{H_2}O. \cr 
& 4Fe{(OH)_2} + {O_2} + 2{H_2}O\buildrel {} \over
\longrightarrow 4Fe{(OH)_3}. \cr} \)

+) \(F{e^{2 + }}\) thể hiện tính oxi hóa \((F{e^{2 + }} + 2e \to F{e^0})\)

\(\eqalign{
& FeO + {H_2}\buildrel {t_{}^0} \over
\longrightarrow Fe + {H_2}O \cr 
& Mg + FeS{O_4}\buildrel {} \over
\longrightarrow MgS{O_4} + Fe \downarrow \cr} \)

b) Hợp chất sắt (III) thể hiện tính oxi hóa.

\(\eqalign{
& Mg + 2Fe_{}^{3 + }\buildrel {} \over
\longrightarrow 2Fe_{}^{2 + } + Mg_{}^{2 + }; \cr 
& Mg_\text{dư}^{} + Fe_{}^{2 + }\buildrel {} \over
\longrightarrow Fe + Mg_{}^{2 + } \cr} \)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.5 trên 6 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 12 - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.