Bài 3 trang 202 SGK hóa học 12 nâng cao


Viết các phương trình hóa học biểu diễn những chuyển đổi hóa hoc sau:

Đề bài

Viết các phương trình hóa học biểu diễn những chuyển đổi hóa hoc sau:

 

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{
& 1)\;3Fe + 2{O_2}\buildrel {t_{}^0} \over
\longrightarrow F{e_3}{O_4}. \cr 
& 2)\;3F{e_3}{O_4} + 8Al\buildrel {t_{}^0} \over
\longrightarrow 4A{l_2}{O_3} + 9Fe \cr 
& 3)\;Fe{\rm{ }} + {\rm{ }}4HNO_3^{}\buildrel {} \over
\longrightarrow Fe{\left( {N{O_3}} \right)_3} + NO \uparrow + 2H_2^{}O \cr 
& 4)\;Fe + {H_2}O\buildrel {{t^0} > {{570}^0}C} \over
\longrightarrow FeO + {H_2} \cr 
& 5)\;FeO + 2HCl\buildrel {} \over
\longrightarrow FeC{l_2} + {H_2}O \cr 
& 6)\;2FeC{l_2} + C{l_2}\buildrel {t_{}^0} \over
\longrightarrow 2FeC{l_3}. \cr 
& 7)\;FeC{l_3} + 3NaOH\buildrel {} \over
\longrightarrow Fe{(OH)_3} \downarrow + 3NaCl \cr 
& 8)\;2Fe{\rm{ }} + {\rm{ }}6{H_2}SO_{4\text{  đặc nóng}} \to F{e_2}{\left( {S{O_4}} \right)_3} + {\rm{ }}3S{O_2} + {\rm{ }}6{H_2}O. \cr 
& 9)\;Fe + F{e_2}{(S{O_4})_3}\buildrel {} \over
\longrightarrow 3FeS{O_4}. \cr 
& 10)\;FeS{O_4} + 2NaOH\buildrel {} \over
\longrightarrow Fe{(OH)_2} \downarrow + N{a_2}S{O_4}. \cr 
& 11)\;4Fe{(OH)_2} + {O_2} + 2{H_2}O\buildrel {} \over
\longrightarrow 4Fe{(OH)_3}. \cr} \)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.7 trên 6 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 12 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD