Bài 3 trang 80 SGK Hóa học lớp 12 Nâng cao


Trình bày phương pháp hóa học phân biệt dung dịch các chất sau:

Đề bài

Trình bày phương pháp hóa học phân biệt dung dịch các chất sau:

\(\eqalign{
& a)C{H_3} - N{H_2},N{H_2} - C{H_2} - COOH,C{H_3}COON{H_4},anbumin; \cr 
& b){C_6}{H_5}N{H_2},C{H_3}CH\left( {N{H_2}} \right)COOH,{\left( {C{H_3}} \right)_2}NH,anbu\min . \cr} \)

Lời giải chi tiết

a) Dùng quỳ tím \(C{H_3}N{H_2}\) hóa xanh.

Dùng \(HN{O_3}\): Anbumin tạo kết tủa màu vàng. Hai chất còn lại \(N{H_2} - C{H_2} - COOH,C{H_3}COON{H_4}\) cho phản ứng với dung dịch \(NaOH\) đun nhẹ, chất tạo được khí mùi khai bay lên là: \(C{H_3} - COON{H_4}\).

\(C{H_3}COON{H_4} + NaOH\buildrel {{t^0}} \over
\longrightarrow C{H_3} - COONa + N{H_3} \uparrow + {H_2}O.\)

Chất còn lại là: \(N{H_2} - C{H_2} - COOH\) .

b) Dùng quỳ tím: \({(C{H_3})_2}NH\) làm quỳ tím hóa xanh.

Dùng \(HN{O_3}\) nhận biết được anbumin vì tạo kết tủa màu vàng. 

Dùng dung dịch \(B{r_2},{C_6}{H_5}N{H_2}\), làm mất màu dung dịch \(B{r_2}\) và tạo kết tủa trắng .

 

Chất cùng lại là: \(C{H_3}CH(N{H_2})COOH\)

loigiaihay.com


Bình chọn:
3.4 trên 5 phiếu

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.


Gửi bài