Bài 3 trang 198 SGK hóa học 12 nâng cao


Đề bài

Hãy dùng hai thuốc thử tự chọn để có thể phân biệt được các kim loại sau: \(Al; Fe; Mg; Ag\). Trình bày cách nhận biết và viết các phương trình hóa học.

Lời giải chi tiết

Chọn dung dịch \(HCl\) và dung dịch \(NaOH\).

Dùng dung dịch \(HCl\)

*Cho 4 mẫu kim loại tác dụng với dung dịch \(HCl\) dư:  Mẫu tan và sủi bọt khí là: \(Al; Fe; Mg\). Mẫu còn lại là \(Ag\).

\(\eqalign{
& Mg + 2HCl\buildrel {} \over
\longrightarrow MgC{l_2} + {H_2} \uparrow . \cr 
& Al + 3HCl\buildrel {} \over
\longrightarrow AlC{l_3} + {3 \over 2}{H_2} \uparrow . \cr 
& Fe + 2HCl\buildrel {} \over
\longrightarrow FeC{l_2} + {H_2} \uparrow . \cr} \)

* Nhỏ từ từ dung dịch \(NaOH\) vào ba dung dịch muối vừa hình thành ở trên cho đến dư.

+ Mẫu tạo kết tủa trắng đục là \(MgCl_2^{} \Rightarrow Mg\) 

\(MgCl_2^{} + 2NaOH\buildrel {} \over
\longrightarrow Mg(OH)_2^{} \downarrow + 2NaCl.\)

+ Mẫu tạo kết tủa xanh rêu, hóa nâu ngoài không khí là \(FeCl_2^{} \Rightarrow Fe\)

\(\eqalign{
& FeCl_2^{} + 2NaOH\buildrel {} \over
\longrightarrow Fe(OH)_2^{} \downarrow + 2NaCl. \cr 
& 4Fe{(OH)_2} + {O_2} + 2{H_2}O\buildrel {} \over
\longrightarrow 4Fe{(OH)_3}. \cr} \)

+ Mẫu tạo kết tủa và kết tủa tan dần là \(AlCl_3^{} \Rightarrow Al\)  .

\(\eqalign{
& AlCl_3^{} + 3NaOH\buildrel {} \over
\longrightarrow Al(OH)_3^{} \downarrow + 3NaCl. \cr 
& Al{(OH)_3} + NaOH\buildrel {} \over
\longrightarrow Na[Al{(OH)_4}{\rm{]}} \cr} \)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 4 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 12 - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.