Bài 29.7 trang 69 SBT Hóa học 12


Đề bài

Có các chất : NH3, CO2, HCl, KOH, Na2CO3. Có thể dùng những chất nào để kết tủa Al(OH)3 từ dung dịch :

a)  Nhôm clorua ?

b)  Natri aluminat ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào lý thuyết về nhôm và hợp chất của nhôm.

Lời giải chi tiết

a) Các chất có thể dùng là NH3, KOH, Na2CO3 :

AlCl3 + 3NH3 + 3H2O → Al(OH)3 ↓ + 3NH4Cl

AlCl3 + 3KOH (vừa đủ) → Al(OH)3↓ + 3KCl

2AlCl3 + 3Na2CO3 + 3H2O → 2Al(OH)3↓ + 3CO2↑+ 6NaCl

b) Các chất có thể dùng là CO2, HCl :

NaAlO2 + CO2 + 2H2O → Al(OH)3↓+ NaHCO3

NaAlO2 + HCl (vùa đủ) + H2O →Al(OH)3↓+ NaCl.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.7 trên 6 phiếu
 • Bài 29.8 trang 69 SBT Hóa học 12

  Bài 29.8 trang 69 Sách bài tập Hóa học 12 - Từ Al2O3 và các dung dịch KOH, H2SO4, viết phương trình hoá học của các phản ứng dùng để điều chế phèn chua.

 • Bài 29.9 trang 69 SBT Hóa học 12

  Bài 29.9 trang 69 Sách bài tập Hóa học 12 - Dựa trên cơ sở hoá học nào để điéu chế nhôm oxit từ quặng boxit ? Viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra.

 • Bài 29.10 trang 69 SBT Hóa học 12

  Bài 29.10 trang 69 Sách bài tập Hóa học 12 - Criolit được điều chế theo phản ứng sau :

 • Bài 29.11 trang 70 SBT Hóa học12

  Bài 29.11 trang 70 Sách bài tập Hóa học 12 - Cho 2,16 gam Al vào dung dịch HNO3 loãng, lạnh (vừa đủ) thì thu được dung dịch X và không thấy khí thoát ra. Thêm dung dịch NaOH vào dung dịch X đến khi kết tủa tạo ra rồi vừa tan hết. Tính số mol NaOH đã dùng.

 • Bài 29.12 trang 70 SBT Hóa học 12

  Bài 29.12 trang 70 Sách bài tập Hóa học 12 - Lấy 26,8 gam hỗn hợp bột X gồm Al và Fe203, tiến hành phản ứng nhiệt nhôm cho tới khi phản ứng xảy ra hoàn toàn

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 12 - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.