Bài 29.13 trang 70 SBT Hóa học 12


Đề bài

Nung 9,66 gam hỗn hợp bột X gồm Al và một oxit sắt trong điều kiện không có không khí, khi phản ứng nhiệt nhôm xảy ra hoàn toàn (giả sử chí xảy ra phản ứng khử oxit sắt thành sắt) thu được hỗn hợp sản phẩm Y.  Chia Y làm 2 phần đều nhau :

-    Phần 1 : Cho tác dụng với dung dịch NaOH dư thấy thoát ra 0,336 lít H2 (đktc).

-    Phần 2 : Cho tác dụng với dung dịch HCl dư được 1,344 lít H2 (đktc). Xác định công thức oxit sắt trong hỗn hợp bột X.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Từ số mol H2 trong phản ứng mỗi phần, suy ra số mol Fe và Al dư

Suy ra số mol Al ban đầu trong hỗn hợp X.

Lập biểu thức khối lượng hỗn hợp ban đầu, suy ra công thức oxit sắt

Lời giải chi tiết

- Phần 1 : Tác dụng với dung dịch NaOH → H2 nên Al dư.

\(Al\buildrel {NaOH} \over
\longrightarrow {3 \over 2}{H_2}\)

Phần 2 : Tác dụng với dung dịch HCl 

\(Fe\buildrel {HCl} \over
\longrightarrow {H_2};Al\buildrel {HCl} \over
\longrightarrow {3 \over 2}{H_2}\)

Từ thể tích H2 ta dễ dàng tính được :

nFe = 0,045 (mol) và nAl(dư) = 0,01 (mol).

Phản ứng nhiệt nhôm : 2yAl + 3FexOy ⟶ yAl203 + 3xFe

                                                                                          0,045 mol

⟹ nAl (ban đầu) =  \({{0,045.2y} \over {3x}} + 0,01 = {{0,03y} \over x} + 0,01mol\)

\({m_{hh}} = 27.({{0,03y} \over x} + 0,01) + 0,045.(56x + 16y) = {{9,66} \over 2}g \)

\( \Rightarrow {x \over y} = {3 \over 4}\)

Vây oxit sắt là Fe3O4

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Bài 29.14 trang 70 SBT Hóa học 12

  Bài 29.14 trang 70 Sách bài tập Hóa học 12 - Cho 18 gam hỗn hợp bột Al, Al2O3 và một kim loại R hoá trị II không đổi. - Nếu cho hỗn hợp tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng (dư) thấy thoát ra 8,96 lít H2 (đktc).

 • Bài 29.12 trang 70 SBT Hóa học 12

  Bài 29.12 trang 70 Sách bài tập Hóa học 12 - Lấy 26,8 gam hỗn hợp bột X gồm Al và Fe203, tiến hành phản ứng nhiệt nhôm cho tới khi phản ứng xảy ra hoàn toàn

 • Bài 29.11 trang 70 SBT Hóa học12

  Bài 29.11 trang 70 Sách bài tập Hóa học 12 - Cho 2,16 gam Al vào dung dịch HNO3 loãng, lạnh (vừa đủ) thì thu được dung dịch X và không thấy khí thoát ra. Thêm dung dịch NaOH vào dung dịch X đến khi kết tủa tạo ra rồi vừa tan hết. Tính số mol NaOH đã dùng.

 • Bài 29.10 trang 69 SBT Hóa học 12

  Bài 29.10 trang 69 Sách bài tập Hóa học 12 - Criolit được điều chế theo phản ứng sau :

 • Bài 29.9 trang 69 SBT Hóa học 12

  Bài 29.9 trang 69 Sách bài tập Hóa học 12 - Dựa trên cơ sở hoá học nào để điéu chế nhôm oxit từ quặng boxit ? Viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 12 - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.