Bài 29.12 trang 70 SBT Hóa học 12


Đề bài

Lấy 26,8 gam hỗn hợp bột X gồm Al và Fe2O3, tiến hành phản ứng nhiệt nhôm cho tới khi phản ứng xảy ra hoàn toàn (giả sử chỉ xảy ra phản ứng khử Fe2O3 thành Fe). Hỗn hợp sản phẩm sau phản ứng cho tác dụng với lượng dư dung dịch HCl được 11,2 lít H2 (đktc). Xác định khối lượng của Al trong hỗn hợp bột X.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Viết phương trình phản ứng nhiệt nhôm

Xét 2 trường hợp

- TH1: Al hết, Fe2O3

Tính số mol Fe theo số mol H2, suy ra khối lượng Fe, xét tính thỏa mãn của trường hợp này

- TH2: Al dư, Fe2O3 hết

Gọi số mol của Al và Fe2O3 ban đầu là a, b mol

Lập phương trình tổng khối lượng hỗn hợp ban đầu

Lập phương trình số mol H2

Giải hệ phương trình, suy ra số mol và khối lượng Al.

Lời giải chi tiết

PTHH của phản ứng nhiệt nhôm : 

\(2Al{\rm{ }} + {\rm{ }}F{e_2}{0_3}\buildrel {{t^0}} \over
\longrightarrow A{l_2}{0_3} + 2Fe\)

Trường hợp Al hết: 

\(Fe\buildrel {HCl} \over
\longrightarrow {H_2}\)

⟹ nFe = nH2 = 0,5 (mol) ⟹ mFe = 0,5.56 = 28 (g) > 26 (g)

(Loại vì mâu thuẫn định luật bảo toàn khối lượng).

Trường hợp Al dư : 

\(Fe\buildrel {HCl} \over
\longrightarrow {H_2};{\rm{ }}Al\buildrel {HCl} \over
\longrightarrow {3 \over 2}{H_2}\)

Gọi a, b lần lượt là số mol của Al và Fe203 ban đầu.

27a + 160b = 26,8                       → a = 0,4 (mol)

2b + (a - 2b). 1,5 = 0,5                     b = 0,1 (mol)

Vậy mAl = 27.0,4 = 10,8 (g).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Bài 29.13 trang 70 SBT Hóa học 12

  Bài 29.13 trang 70 Sách bài tập Hóa học 12 - Nung 9,66 gam hỗn hợp bột X gồm Al và một oxit sắt trong điều kiện không có không khí, khi phản ứng nhiệt nhôm xảy ra hoàn toàn (giả sử chí xảy ra phản ứng khử oxit sắt thành sắt)

 • Bài 29.14 trang 70 SBT Hóa học 12

  Bài 29.14 trang 70 Sách bài tập Hóa học 12 - Cho 18 gam hỗn hợp bột Al, Al2O3 và một kim loại R hoá trị II không đổi. - Nếu cho hỗn hợp tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng (dư) thấy thoát ra 8,96 lít H2 (đktc).

 • Bài 29.11 trang 70 SBT Hóa học12

  Bài 29.11 trang 70 Sách bài tập Hóa học 12 - Cho 2,16 gam Al vào dung dịch HNO3 loãng, lạnh (vừa đủ) thì thu được dung dịch X và không thấy khí thoát ra. Thêm dung dịch NaOH vào dung dịch X đến khi kết tủa tạo ra rồi vừa tan hết. Tính số mol NaOH đã dùng.

 • Bài 29.10 trang 69 SBT Hóa học 12

  Bài 29.10 trang 69 Sách bài tập Hóa học 12 - Criolit được điều chế theo phản ứng sau :

 • Bài 29.9 trang 69 SBT Hóa học 12

  Bài 29.9 trang 69 Sách bài tập Hóa học 12 - Dựa trên cơ sở hoá học nào để điéu chế nhôm oxit từ quặng boxit ? Viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra.

 • Bài 29.8 trang 69 SBT Hóa học 12

  Bài 29.8 trang 69 Sách bài tập Hóa học 12 - Từ Al2O3 và các dung dịch KOH, H2SO4, viết phương trình hoá học của các phản ứng dùng để điều chế phèn chua.

 • Bài 29.7 trang 69 SBT Hóa học 12

  Bài 29.7 trang 69 Sách bài tập Hóa học 12 - Có các chất : NH3, CO2, HCl, KOH, Na2CO3. Có thể dùng những chất nào để kết tủa Al(OH)3 từ dung dịch : a)Nhôm clorua ? b)Natri aluminat ?

 • Bài 29.6 trang 69 SBT Hóa học 12

  Bài 29.6 trang 69 Sách bài tập Hóa học 12 - Xác định những chất cần lấy cho sơ đồ phản ứng sau :

 • Bài 29.3; 29.4; 29.5 trang 68 SBT Hóa học 12

  Bài 29.3; 29.4; 29.5 trang 68 Sách bài tập Hóa học 12 - Cho m gam bột Al tác dụng hết với dung dịch HNO3 dư chỉ thu được 8,96 lít hỗn hợp khí X gồm NO và N2O (đktc) có tỉ lệ mol là 1 : 3. Giá trị của m

 • Bài 29.1; 29.2 trang 68 SBT Hóa học 12

  Giải bài 29.1; 29.2 trang 68 Sách bài tập hóa học 12 - Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về nhôm oxit

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.