Bài 2 trang 105 SGK Hóa học 11

Bình chọn:
3.5 trên 6 phiếu

Giải bài 2 trang 105 SGK Hóa học 11. Cho phương trình hoá học của các phản ứng :

Đề bài

Cho phương trình hoá học của các phản ứng :

a) C2H6 + Br2 \( \xrightarrow[]{as}\) C2H5Br2 + HBr.

b) C2H4 + Br2 → C2H4Br2    

c) C2H5OH + HBr \( \xrightarrow[]{t^{0},xt}\) C2H5Br    H2O.

d) C6H14 \( \xrightarrow[]{t^{0},xt}\) C3H6 + C3H8.   

e) C6H12 + H2 \( \xrightarrow[]{t^{0},xt}\) C6H14  

g)  C6H14 \( \xrightarrow[]{t^{0},xt}\) C2H6 + C4H8

1. Thuộc loại phản ứng thế là các phản ứng

A. a, b, c, d, e, g.                 B. a, c.       

C. d, e, g                             D. a, b, c, e, g.

2. Thuộc loại phản ứng cộng là các phản ứng

A. a, b, c, d, e, g              B. a, c.       

C. d, e, g                         D. b, e.

3. Thuộc loại phản ứng tách là các phản ứng

A. d, g                            B. a, c          

C. d,  e, g                       D. a, b, c, e, g.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào định nghĩa thể nào là phản ứng thế, phản ứng cộng, phản ứng tách để nhận biết ra được các phản ứng thuộc loại nào

Lời giải chi tiết

Chọn kết luận đúng : 1. B;     2.D ;   3. A.

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 11 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến các môn lớp 11, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểuCác bài liên quan