Bài 1 trang 105 SGK Hóa học 11

Bình chọn:
3 trên 4 phiếu

Giải bài 1 trang 105 SGK Hóa học 11. Thế nào là phản ứng thế, phản ứng cộng, phản ứng tách? Cho thí dụ minh hoạ.

Đề bài

Thế nào là phản ứng thế, phản ứng cộng, phản ứng tách? Cho thí dụ minh hoạ.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào kiến thức sgk - lớp 11 - trang 103 và 104 để trả lời

Lời giải chi tiết

- Phản ứng thế là phản ứng trong đó nguyên tử hoặc nhóm nguyên tử trong phân tử chất hữu cơ bị thay thế bởi một nguyên tử hoặc nhóm nguyên tử khác

Ví dụ: \(C{H_4} + C{l_2}\xrightarrow{{ánh\,sáng}}C{H_3}Cl + HCl\)

- Phản ứng cộng là phản ứng trong đó phân tử chất hữu cơ kết hợp với phân tử khác tạo thành phân tử hợp chất mới

Ví dụ: C2H4 + Br2 –> C2H4Br2

- Phản ứng tách là phản ứng trong đó hai hay nhiều nguyên tử bị tách ra khỏi phân tử hợp chất hữu cơ

Ví dụ: 

\({C_4}{H_{10}}\xrightarrow{{{t^0},xt}}\left[ \begin{gathered}
C{H_3} - CH = CH - C{H_3} + {H_2} \hfill \\
C{H_2} = C - C{H_2} - C{H_3} + {H_2} \hfill \\
\end{gathered} \right.\)

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 11 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến các môn lớp 11, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểuCác bài liên quan