Bài 1 trang 71 SGK Đại số 10 nâng cao


Tìm điều kiện xác định của mỗi phương trình sau rồi suy ra tập nghiệm của nó.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Tìm điều kiện xác định của mỗi phương trình sau rồi suy ra tập nghiệm của nó.

LG a

\(\sqrt x  = \sqrt { - x} \)

Lời giải chi tiết:

Điều kiện xác định:

\(\left\{ \matrix{
x \ge 0 \hfill \cr 
- x \ge 0 \hfill \cr} \right. \Leftrightarrow \left\{ \matrix{
x \ge 0 \hfill \cr 
x \le 0 \hfill \cr} \right. \Leftrightarrow x = 0\)

Thay x = 0 vào phương trình ta thấy:

\(VT = \sqrt 0  = 0 = \sqrt { - 0}  = VP\) (thỏa mãn)

Vậy tập nghiệm của S = {0}

LG b

\(3x - \sqrt {x - 2}  = \sqrt {2 - x}  + 6\)

Lời giải chi tiết:

Điều kiện xác định:

\(\left\{ \matrix{
x - 2 \ge 0 \hfill \cr 
2 - x \ge 0 \hfill \cr} \right. \Leftrightarrow \left\{ \matrix{
x \ge 2 \hfill \cr 
x \le 2 \hfill \cr} \right. \Leftrightarrow x = 2\)

Với x = 2 thì

\(\begin{array}{l}
VT = 3.2 - \sqrt {2 - 2} = 6\\
VP = \sqrt {2 - 2} + 6 = 6\\
\Rightarrow VT = VP
\end{array}\)

Do đó, x=2 thỏa mãn phương trình nên S = {2}

LG c

\({{\sqrt {3 - x} } \over {x - 3}} = x + \sqrt {x - 3} \)

Lời giải chi tiết:

Điều kiện xác định:

\(\left\{ \matrix{
x - 3 \ge 0 \hfill \cr 
3 - x \ge 0 \hfill \cr 
x - 3 \ne 0 \hfill \cr} \right. \Leftrightarrow \left\{ \matrix{
x \ge 3 \hfill \cr 
x \le 3 \hfill \cr 
x \ne 3 \hfill \cr} \right.\)

Không có giá trị nào của x thỏa mãn ĐKXĐ.

Vậy S = Ø

LG d

\(x + \sqrt {x - 1}  = \sqrt { - x} \)

Lời giải chi tiết:

Điều kện xác định:

\(\left\{ \begin{array}{l}
x - 1 \ge 0\\
- x \ge 0
\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
x \ge 1\\
x \le 0
\end{array} \right.\)

Không có giá trị nào của x thỏa mãn ĐK.

Vậy S = Ø  

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 14 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 10 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí