Writing - trang 46 Unit 5 SBT Tiếng anh 10 mới


Write complete sentences about the uses of a television, using the words or phrases below

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1 Write complete sentences about the uses of a television, using the words or phrases below

(Viết câu hoàn chỉnh về việc sử dụng truyền hình, sử dụng các từ hoặc cụm từ bên dưới)

1 We/ use / entertain / ourselves / with / programmes / music / movies / game shows

2 people / use / get / information / about /    daily news / weather forecast / events / world

3. we / watch / study / cook a dish / practise / English

Lời giải chi tiết:

1. We use a television to entertain ourselves with programmes about music, movies or game shows.

2. People use a television to get information about daily news, the weather forecast, or events around the world.

3. We watch television to study how to cook a dish or practise English.

Quảng cáo
decumar

Bài 2

Task 2 Write a 150-word paragraph about the benefits and uses of a tablet PC, using the prompts below or your own ideas.

(Viết một đoạn 150 từ về lợi ích và việc sử dụng máy tính bảng, sử dụng lời nhắc dưới đây hoặc ý tưởng của riêng bạn.)

-  Portable: small, light

-  Affordable: not too expensive

-  Powerful and easy to use: multi-touch screen, long battery lifetime

-  Multifunctional: surfing the web, sending emails, talking photos, reading e-books, waiching TV, making phone calls, listening to music, ...

Lời giải chi tiết:

A tablet PC brings its user many benefits. Firstly, it is much smaller and lighter than a normal PC. Therefore, it is portable. Secondly, a tablet PC is not too expensive, then many people can afford one, even a student can buy it for studying purposes. Although a tablet PC is small, it is no less powerful than a normal PC and it is even easier to use since it has a multi-touch screen and long battery lifetime.

In terms of uses, a tablet PC is multifunctional, which means it can be used for many purposes at one time. Users can surf the net as well as sending emails. A tablet PC has a small camera so that it can be used to take some photos. Users also can read e-books, listen to music or watch TV on this PC. It can be a substitution for a mobile phone as users can make phone calls on it.

Tạm dịch: 

Một máy tính bảng mang lại cho người dùng nhiều lợi ích. Thứ nhất, nó nhỏ hơn và nhẹ hơn nhiều so với một chiếc PC bình thường. Do đó, nó là hàng xách tay. Thứ hai, một máy tính bảng không quá đắt, do đó nhiều người có thể mua một chiếc, thậm chí một sinh viên có thể mua nó cho mục đích học tập. Mặc dù một máy tính bảng khá nhỏ, nhưng nó không kém gì một PC bình thường và nó thậm chí còn dễ sử dụng hơn vì nó có màn hình cảm ứng đa điểm và tuổi thọ pin dài.

Về mặt sử dụng, máy tính bảng có đa chức năng, có nghĩa là nó có thể được sử dụng cho nhiều mục đích cùng một lúc. Người dùng có thể lướt mạng cũng như gửi email. Một máy tính bảng có một máy ảnh nhỏ để nó có thể được sử dụng để chụp một số bức ảnh. Người dùng cũng có thể đọc sách điện tử, nghe nhạc hoặc xem TV trên PC này. Nó có thể là một sự thay thế cho một điện thoại di động vì người dùng có thể gọi điện thoại bằng nó.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 6 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 10 mới - Xem ngay

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.