Pronunciation - trang 20 Unit 3 SBT Tiếng anh 10 mới


Tổng hợp các bài tập trong phần Pronunciation - trang 20 Unit 3 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng anh 10 mới

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1: Complete the words with the letters sounding /est/, /ent/, or, /eit/.

(Hoàn thành các từ có chữ cái có phát âm / est /, / ent /, hoặc, / eit /.)

1. requ                 .               5. penetr               .

2. activ                 .               6. achievem           .

3. differ                 .               7. conqu                .

4. pres                 .                 8. tal                      .

Lời giải chi tiết:

1. request: yêu cầu           

5. penetrate: thâm nhập

2. activate: kích hoạt

6. achievement: thành tích

3. different: khác biệt

7. conquest: chinh phục

4. present: hiện tại

8. talent: thành tựu

Quảng cáo
decumar

Bài 2

Task 2: Choose the odd one out, then read the rest of the words aloud.

(Chọn ra một cái khác biệt, sau đó đọc to những từ còn lại)

1. A.request B.arrest
C.honest D.invest
2. A.accurate B.accelerate
C.abbreviate D.activate
3. A.best B.conquest
C.chest D.dearest
4. A.development B.indent
C.astablishment D.employment
5. A.penetrate B.accommodate
C.approximate D.administrate
6. A.replacement B.measurement
C.comment D.government

Lời giải chi tiết:

1C         2A            3D            4B          5C            6C

Giải thích: 

1. C đọc là /ist/

các từ còn lại có phiên âm /est/

2.  A có đuôi ate đọc là /it/

Các từ còn lại đuôi ate đọc là /eit/

3. D có đuối đọc là /it/ 

Các từ còn lại đọc là /est/

4. B có đuôi ent đọc là /ent/

Các từ còn lại đọc là /ənt/

5. C đuôi ate đọc là /eit/

6. C có đuôi ent đọc là /ent/

Các từ còn lại đọc là /ənt/ 

Loigiaihay.com

Bình chọn:
3.7 trên 6 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 10 mới - Xem ngay

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.