Speaking - trang 37 Unit 4 SBT Tiếng anh 10 mới


Two friends, Nghĩa and Vinh, are talking about Nghia's job lasts summer. Put the words in the correct order to make Vinh's questions.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1. Two friends, Nghia and Vinh, are talking about Nghia's job lasts summer. Put the words in the correct order to make Vinh's questions.

 (Hai người bạn, Nghĩa và Vinh, đang nói về công việc của Nghĩa kéo dài vào mùa hè. Đặt các từ theo đúng thứ tự để đưa ra câu hỏi của Vinh.)

Quy tắc sắp xếp:  Từ để hỏi + trợ động từ + S + động từ ?

1. holiday/what/summer/last/you/do/did?

Đáp án: What did you do last summer holiday?

Tạm dịch: Cậu làm gì vào kỉ nghỉ hè năm ngoái

2. job/how/the/did/find/about/you/out?

Đáp án: How did you find out about the job?

Tạm dịch: Bạn đã thấy thế nào về công việc ấy?

3. did/what/there/do/you?

Đáp án: What did you do there?

Tạm dịch: Bạn làm gì ở đó?

4. long/there/how/work/you/did?

Đáp án: How long did you work there?

Tạm dịch: Bạn đã làm việc bao lâu ở đó?

 5. there/did/work/like/you/your?

Đáp án: Did you like your work there?

Tạm dịch: Bạn có thích công việc đó không? 

Bài 2

Task 2. Match Vinh's questions in 1with Nghia's answers (A-E). Write a number (1-5) in the space provided.

(Nối các câu hỏi của Vĩnh trong câu trả lời 1 với câu trả lời của Nghĩa (A-E). Viết một số (1-5) vào khoảng trống được cung cấp.)

A   Just 4 weeks. You know, we only had a five-week summer holiday, and i had to come back for the new school year.

B   Yes, it made my life more meaningful.

C   I volunteered in an orphanage in the suburbs fo our city.

D   I saw an advert on the school notice board.

E   I helped to look after orphans, fed them, and played with them.

Lời giải chi tiết:

1. C 2. D 3. E 4. A 5. B

1. What did you do last summer holiday?

=> I volunteered in an orphanage in the suburbs fo our city.

2. How did you find out about the job?

=>I saw an advert on the school notice board.      

3.  What did you do there?

=>I helped to look after orphans, fed them, and played with them.        

4. How long did you work there?

=>Just 4 weeks. You know, we only had a five-week summer holiday, and i had to come back for the new school year.        

5. Did you like your work there?

=>I volunteered in an orphanage in the suburbs fo our city. 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 10 mới - Xem ngay

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 11 cùng thầy cô giáo giỏi trên Tuyensinh247.com. Bứt phá điểm 9,10 chỉ sau 3 tháng. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.