Speaking - trang 24 Unit 3 SBT Tiếng Anh 10 mới


Using the questions provided, interview a friend and take notes.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1. Using the questions provided, interview a friend and take notes.

Sử dụng các câu hỏi được cung cấp, phỏng vấn bạn bè và ghi chép.)

A: Do you watch music shows on the TV? If so, what do you watch?

B: ……………………………

A: What kind of music do you like?

B:……………………………

A: How does music make you feel?

B: ………………………………

A: How much time do you spend listening to music?

B: …………………………………

A: Do you listen to music while doing your homework?

B: ……………………………

A: Can you concentrate on other things when you are listening to music?

B: ………………………………

A: Do you like singing karaoke?

B: ………………………………

A: How often do you sing karaoke?

B: ……………………………

A: What is your favorite karaoke song to sing?

B: …………………………….

A: Which do you prefer, songs in English or songs in Vietnamese?

B: ………………………………

A: Who is your favorite singer or group?

B: ……………………………

A: What do you think the world would be like without music?

B:………………………………

Lời giải chi tiết:

A: Do you watch music shows on the TV? If so, what do you watch?

B: Yes, I do. I love watching the show named The Voice.

A: What kind of music do you like?

B: I like pop music.

A: How does music make you feel?

B: I feel relaxed and happy.

A: How much time do you spend listening to music?

B: About 30 minutes a day.

A: Do you listen to music while doing your homework?

B: Yes, I do.

A: Can you concentrate on other things when you are listening to music?

B: Yes, I can because I listen to instrumental music.

A: Do you like singing karaoke?

B: Yes, I do.

A: How often do you sing karaoke?

B: I only sing karaoke on some special occasions.

A: What is your favorite karaoke song to sing?

B: It is “Where do we go?” by Thanh Bui.

A: Which do you prefer, songs in English or songs in Vietnamese?

B: I prefer English songs.

A: Who is your favorite singer or group?

B: I like Taylor Swift most.

A: What do you think the world would be like without music?

B: It must be boring.

Tạm dịch:

A: Bạn có xem chương trình ca nhạc trên TV không? Nếu vậy, bạn xem gì?

B: Có, tôi có các chương trình ca nhạc. Tôi thích xem chương trình có tên The Voice.

A: Bạn thích thể loại nhạc nào?

B: Tôi thích nhạc pop.

A: Âm nhạc khiến bạn cảm thấy thế nào?

B: Tôi cảm thấy thoải mái và hạnh phúc.

A: Bạn dành bao nhiêu thời gian để nghe nhạc?

B: Khoảng 30 phút mỗi ngày.

A: Bạn có nghe nhạc khi làm bài tập không?

B: Có, có chứ.

A: Bạn có thể tập trung vào những thứ khác khi bạn đang nghe nhạc không?

B: Có, tôi có thể vì tôi nghe nhạc cụ.

A: Bạn có thích hát karaoke không?

B: Vâng, tôi có.

A: Bạn thường hát karaoke như thế nào?

B: Tôi chỉ hát karaoke trong một số dịp đặc biệt.

A: Bài hát karaoke yêu thích của bạn để hát là gì?

B: Đó là "Chúng ta đi đâu?" của Thanh Bùi.

A: Bạn thích bài nào hơn, bài hát tiếng Anh hay bài hát tiếng Việt?

B: Tôi thích các bài hát tiếng Anh hơn.

A: Ca sĩ hoặc nhóm nhạc yêu thích của bạn là ai?

B: Tôi thích Taylor Swift nhất.

A: Bạn nghĩ thế giới sẽ như thế nào nếu không có âm nhạc?

B: Nó chắc là nhàm chán.

Bài 2

Task 2. Work in groups. Report your interview.

(Làm việc nhóm. Báo cáo cuộc phỏng vấn của bạn.)

   Example

   Minh often watches music shows on TV.

   He likes The Voice very much.

Bài 3

Task 3. Match the utterances with the responses.

(Phù hợp với lời nói với câu trả lời)

1. Thanks for taking the time to talk to us about your life.

a. In the evening, I go home, have dinner and work on my lyrics.

2. Could you tell us about an average day in your life.

b. Well, only one song. It is very difficult.

3. What is the name of your new album?

c. Not always. I like going out on Sundays.

4. What do you do in the afternoon?

d. the music Paradise.

5. How many songs have you rehearsed today? 

e. Sure, I get up at 7in the morning. Then I have breakfast. After that, I go to the studio to work on my new album.

6. That’s very interesting. What do you do in the evening ?

f. It’s my pleasure.

7. Do you go out at night?

g. First, I have lunch, then I go to the studio to rehearse some songs with my team.    

Lời giải chi tiết:

1 – f 2 – e 3 – d 4 – g
5 – b 6 – a 7 – c

1f Thanks for taking the time to talk to us about your life.

It’s my pleasure.

2e Could you tell us about an average day in your life?

Sure, I get up at 7 in the morning. Then I have breakfast. After that, I go to the studio to work on my new album.

3d What is the name of your new album?

the music Paradise.

4g What do you do in the afternoon?

First, I have lunch, then I go to the studio to rehearse some songs with my team.    

5b How many songs have you rehearsed today? 

Well, only one song. It is very difficult.

6a That’s very interesting. What do you do in the evening?

In the evening, I go home, have dinner and work on my lyrics.   

7c Do you go out at night?

Not always. I like going out on Sundays.

Tạm dịch: 

1 Cảm ơn bạn đã dành thời gian để nói chuyện với chúng tôi về cuộc sống của bạn.

Đó là niềm vui của tôi.

2 Bạn có thể cho chúng tôi biết về một ngày trung bình trong cuộc sống của bạn.

Chắc chắn, tôi quên lúc 7 giờ sáng. Sau đó tôi ăn sáng. Sau đó, tôi đến phòng thu để làm việc cho album mới của mình.

3 Tên album mới của bạn là gì?

Thiên đường âm nhạc.

4 Bạn làm gì vào buổi chiều?

Đầu tiên, tôi ăn trưa, sau đó tôi đến phòng thu để tập lại một số bài hát với đội của mình.

5 Bạn đã luyện tập bao nhiêu bài hôm nay?

Chà, chỉ có một bài hát. Nó rất khó.

6 Điều đó rất thú vị. Bạn làm gì vào buổi tối ?

Vào buổi tối, tôi về nhà, ăn tối và làm việc theo lời bài hát của tôi.

7 Bạn có đi ra ngoài vào ban đêm không?

Không phải lúc nào. Tôi thích đi chơi vào chủ nhật.

Bài 4

Task 4. Practise the conversation with a friend.

(Thực hành cuộc trò chuyện với bạn bè.) 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 10 mới - Xem ngay

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 11 cùng thầy cô giáo giỏi trên Tuyensinh247.com. Bứt phá điểm 9,10 chỉ sau 3 tháng. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.