Pronunciation - trang 35 Unit 10 SBT Tiếng anh 10 mới


Find the word with a stress pattern that is different from the others.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1: Find the word with a stress pattern that is different from the others.

Tìm từ có trọng âm khác với những từ còn lại

1. A. preservation               B. environment

   C. economic                   D. entertainment

 2. A. ecology                    B. scuba-diving

   C. sustainable                D. phenomenon

3. A. development             B. destination

   C. understanding           D. degradation

4. A. activity                     B. enjoyable

   C. economy                  D. difficulty

5. A. ecotourist              B. contribution

   C. conservation             D. eco-friendly

6. A. economical              B. ecological

   C. environmental        D. unavoidable

Lời giải chi tiết:

1. A. preservation               B. environment

   C. economic                   D. entertainment

 Giải thích: trọng âm của từ trong đáp án rơi vào âm tiết thứ hai còn lại thứ 3 

 2. A. ecology                    B. scuba-diving

   C. sustainable                D. phenomenon

 Giải thích: trọng âm của từ trong đáp án rơi vào âm tiết thứ 1 còn lại thứ 2

3. A. development             B. destination

   C. understanding           D. degradation

 Giải thích: trọng âm của từ trong đáp án rơi vào âm tiết thứ 2 còn lại thứ 3

4. A. activity                     B. enjoyable

   C. economy                  D. difficulty

 Giải thích: trọng âm của từ trong đáp án rơi vào âm tiết thứ 1 còn lại thứ 2

5. A. ecotourist              B. contribution

   C. conservation             D. eco-friendly

 Giải thích: trọng âm của từ trong đáp án rơi vào âm tiết thứ 1 còn lại thứ 3

6. A. economical              B. ecological

   C. environmental        D. unavoidable

 Giải thích: trọng âm của từ trong đáp án rơi vào âm tiết thứ 4 còn lại thứ 3

Bài 2

Task 2. Put a mark (') before the stressed syllables of the underlined words and read aloud. (Đặt một dấu (') trước những trọng âm của các từ được gạch chân và đọc lớn.)

1. Ecotourists should preserve the ecological balance of the local area.

2. Sustainable tourism attempts to reduce the negative impact on the environment and local culture.

3. Their national economy is largely dependent on tourism.

4. Scuba-diving is the main tourism activity of this island.

5. We should encourage consumers to buy eco-friendly products.

Lời giải chi tiết:

1. 'Ecotourists, ecological   

2. Su'stainable, en'vironment

3. e'conomy

4. 'Scuba-diving, ac'tivity 

5. eco-'friendly

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 10 mới - Xem ngay

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 cùng thầy cô giáo giỏi tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, bứt phá điểm 9,10 chỉ sau 3 tháng, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.