Pronunciation - trang 32 Unit 4 SBT Tiếng anh 10 mới


Practice saying these sentences correctly

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1. Practice saying these sentences correctly

(Thực hành nói những câu này một cách chính xác)

1. There’s an ant on the plant

2. The pink ring is lying the sink

3. We pretend not to understand the tenant’s comments

4. The applicant’s announcement to volunteer was so strong

Bài 2

Task 2. Find the word with the underlined part pronounced differently. 

(Tìm từ với phần được gạch chân được phát âm khác)

1. A. want  B. applicant
  C. vacant D. tenant
2. A. advertisement B. movement
  C. comment D. announcement
3. A. belong B. among
  C. strong D. long
4. A. land B. band
  C. demand D. husband
5. A. legend B. lend
  C. defend D. pretend


Lời giải chi tiết:

1. A. want  B. applicant
  C. vacant D. tenant
2. A. advertisement B. movement
  C. comment D. announcement
3. A. belong B. among
  C. strong D. long
4. A. land B. band
  C. demand D. husband
5. A. legend B. lend
  C. defend D. pretend


Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến Lớp 10 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài