SBT Tiếng Anh lớp 10 mới Unit 4: For a better community - Vì một cộng đồng tốt đ..

Pronunciation - trang 32 Unit 4 SBT Tiếng anh 10 mới


Practice saying these sentences correctly

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1. Practice saying these sentences correctly

(Thực hành nói những câu này một cách chính xác)

1. There’s an ant on the plant

2. The pink ring is lying the sink

3. We pretend not to understand the tenant’s comments

4. The applicant’s announcement to volunteer was so strong

Bài 2

Task 2. Find the word with the underlined part pronounced differently. 

(Tìm từ với phần được gạch chân được phát âm khác)

1. A. want  B. applicant
  C. vacant D. tenant
2. A. advertisement B. movement
  C. comment D. announcement
3. A. belong B. among
  C. strong D. long
4. A. land B. band
  C. demand D. husband
5. A. legend B. lend
  C. defend D. pretend


Lời giải chi tiết:

1. A. want  B. applicant
  C. vacant D. tenant
2. A. advertisement B. movement
  C. comment D. announcement
3. A. belong B. among
  C. strong D. long
4. A. land B. band
  C. demand D. husband
5. A. legend B. lend
  C. defend D. pretend


Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.


Hỏi bài