Trả lời Vận dụng mục 1 trang 171 SGK KHTN 6 Cánh diều


Đề bài

Hãy cho biết Thổ tinh (hình 35.4) có chu kì lớn hơn hay nhỏ hơn chu kì quay của Trái Đất. Biết rằng càng xa Mặt Trời, chu kì quay quanh Mặt Trời của các hành tinh càng lớn.

Lời giải chi tiết

Thổ tinh có chu kì quay lớn hơn chu kì quay của Trái Đất vì Thổ tinh xa Mặt Trời hơn so với Trái Đất.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu