Trả lời Vận dụng 1 mục 2 trang 149 SGK KHTN 6 Cánh diều


Đề bài

Hãy ước lượng khối lượng của em.

Làm thế nào để em đo được khối lượng của mình?

Lời giải chi tiết

Học sinh tự ước lượng khối lượng của mình.

Để đo được khối lượng của mình có thể sử dụng cân y tế hoặc cân đồng.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.4 trên 5 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 29: Lực hấp dẫn