Trả lời Luyện tập mục 2 trang 149 SGK KHTN 6 Cánh diều


Đề bài

Hãy tìm từ và số cho trong khung thích hợp với chỗ có dấu (?) trong các câu sau:

Mọi vật đều có (?)

Khối lượng của bánh chứa trong hộp là (?)

Khối lượng của một vật chỉ (?) chất chứa trong vật.

Lời giải chi tiết

- Mọi vật đều có khối lượng.

- Khối lượng của bánh chứa trong hộp là 502 g.

- Khối lượng của một vật chỉ lượng chất chứa trong vật.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 29: Lực hấp dẫn