Trả lời câu hỏi mục 2 trang 27 SGK KHTN 6 Cánh diều


Đề bài

Thang nhiệt độ Xen-xi-ớt cần phải dùng hai nhiệt độ cố định để làm gì?

Lời giải chi tiết

Hai nhiệt độ cố định là nhiệt độ của nước đá đang tan (00C) và nhiệt độ của  nước đang sôi (1000C). Cần dùng hai nhiệt độ cố định này để làm tiêu chuẩn. Những nhiệt độ thấp hơn 00C gọi là nhiệt độ âm.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 4: Đo nhiệt độ