Lý thuyết Đo nhiệt độ KHTN 6 Cánh diều


Lý thuyết Đo nhiệt độ KHTN 6 Cánh diều ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

ĐO NHIỆT ĐỘ

I. Nhiệt độ và độ nóng lạnh

- Độ nóng hay lạnh của một vật được xác định thông qua nhiệt độ của nó.

- Nhiệt độ là số đo độ “nóng”, “lạnh” của vật.

II. Thang nhiệt độ Xen-xi-ớt

- Trong thang nhiệt độ Xen-xi-ớt, nhiệt độ của nước đá đang tan (00C) và nhiệt độ của hơi nước đang sôi (1000C) được chọn làm hai nhiệt độ cố định.

- Khoảng giữa hai nhiệt độ cố định này được chia thành 100 phần bằng nhau, mỗi phần ứng với 10C.

- Trong thang nhiệt độ Xen-xi-ớt, nhiệt độ thấp hơn 00C được gọi là nhiệt độ âm.

III. Nhiệt kế

- Để đo nhiệt độ người ta dùng nhiệt kế.

- Có nhiều loại nhiệt kế khác nhau như: nhiệt kế rượu, nhiệt kế y tế, …

- Nhiệt kế (thường dùng) hoạt động dựa trên sự nở vì nhiệt của chất lỏng.

IV. Đo nhiệt độ cơ thể

Để đo nhiệt độ cơ thể bằng nhiệt kế y tế cần:

+ Dùng bông và cồn để làm sạch nhiệt kế.

+ Kiểm tra xem thủy ngân đã tụt xuống dưới chỉ số thấp nhất chưa. Nếu chưa thì phải vẩy mạnh nhiệt kế cho đến khi thủy ngân tụt xuống dưới chỉ số thấp nhất.

+ Đặt nhiệt kế vào nách, kẹp cánh tay lại để giữ nhiệt kế.

+ Sau khoảng 3 phút lấy nhiệt kế ra và đọc nhiệt độ.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 4: Đo nhiệt độ


Hỏi bài