Trả lời Câu hỏi mục 1 trang 168 SGK KHTN 6 Cánh diều


Đề bài

Có mấy tuần giữa ngày trăng tròn này và ngày trăng tròn tiếp theo?

Lời giải chi tiết

Từ ngày không trăng qua ngày trăng tròn, đến ngày không trăng tiếp theo hết khoảng 1 tháng (4 tuần). Do đó, giữa ngày trăng tròn này và ngày trăng tròn tiếp theo có khoảng 4 tuần.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu