Lý thuyết Các hình dạng nhìn thấy của Mặt Trăng KHTN 6 Cánh diều


Lý thuyết Các hình dạng nhìn thấy của Mặt Trăng KHTN 6 Cánh diều ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

CÁC HÌNH DẠNG NHÌN THẤY CỦA MẶT TRĂNG

I. Mặt trăng có hình dạng nhìn thấy như thế nào?

- Chúng ta thấy Mặt Trăng vì nó phản chiếu ánh sáng từ Mặt Trời.

- Có những ngày, ta thấy Mặt Trăng tròn, nhưng cũng có những ngày ta dường như không thấy Mặt Trăng.

- Từ ngày không trăng đến ngày trăng tròn là khoảng hai tuần.

- Từ ngày không trăng đến ngày không trăng tiếp theo hết khoảng một tháng.

II. Giải thích các hình dạng nhìn thấy của Mặt Trăng

- Mặt Trăng quay quanh Trái Đất một vòng hết khoảng một tháng.

- Khi Mặt Trăng di chuyển xung quanh Trái Đất, hình dạng của Mặt Trăng thay đổi bởi vì chúng ta nhìn thấy nó từ các góc khác nhau:

+ Khi Mặt Trăng ở cùng phía với Mặt Trời, mặt tối của nó quay về phía Trái Đất cho nên chúng ta không thấy Mặt Trăng. Đó là ngày không trăng.

+ Khi Mặt Trăng ở ngược phía với Mặt Trời, nửa được Mặt Trời chiếu sáng của nó quay về phía Trái Đất. Chúng ta thấy một mặt trăng tròn.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài