Trả lời câu hỏi mở đầu trang 89 SGK KHTN 6 Cánh Diều.


Đề bài

Mở đầu: Em hãy giúp hai bạn ở hình 15.1 phân chia các loại đồ vật thành từng nhóm theo màu sắc và hình dạng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát hình.

Lời giải chi tiết

- Phân loại theo màu sắc:

+ Màu vàng

+ Màu xanh

+ Màu đỏ

- Phân loaiị theo hình dạng:

+ Hình cầu

+ Hình lập phương

+ Hình chóp

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 15: Khóa lưỡng phân


Hỏi bài