Khóa lưỡng phân KHTN 6 Cánh Diều


Lý thuyết Khóa lưỡng phân KHTN 6 Cánh Diều ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu.

I. Sử dụng khóa lưỡng phân trong phân loại sinh vật

Khóa lưỡng phân dùng để phân chia các sinh vật thành từng nhóm, dựa trên sự giống hoặc khác nhau ở mỗi đặc điểm của sinh vật.

 

II. Thực hành xây dựng khóa lưỡng phân

- Chuẩn bị: Giấy, bút, kính lúp cầm tay.

- Tiến hành:

+ Lập danh sách các cây có trong vườn.

+ Phân chia các cây có cùng đặc điểm giống nhau thành từng nhóm.

+Xây dựng cây phân loại.

+ Xây dựng khóa lưỡng phân.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 15: Khóa lưỡng phân


Hỏi bài