Tiếng Anh lớp 3 Unit 20 Lesson 2 trang 66 Global Success


1. Look, listen and repeat. 2. Listen, point and say. 3. Let’s talk. 4. Listen and tick. 5. Look, complete and read. 6. Let’s sing.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

1. Look, listen and repeat.

(Nhìn, nghe và nhắc lại)


Lời giải chi tiết:

A: What can you see? (Bạn có thể nhìn thấy những gì?)

B: I can see an elephant. (Tớ có thể ngắm nhìn một con voi.)


A: What’s the elephant doing? (Con voi đang làm gì vậy?)

B: It’s dancing. (Nó đang nhảy múa.)


Câu 2

2. Listen, point and say.

(Nghe, chỉ và nói)


Phương pháp giải:

A: What’s the _______ doing?

B: It’s________.


Lời giải chi tiết:

A: What’s the elephant doing? (Con voi đang làm gì vậy?)

B: It’s dancing. (Nó đang nhún nhảy.)


A: What’s the parrot doing? (Con vẹt đang làm gì vậy?)

B: It’s counting. (Nó đang đếm.)


A: What’s the monkey doing? (Con khỉ đang làm gì vậy?)

B: It’s swinging. (Nó đang đu dây.)


A: What’s the tiger doing? (Con hổ đang làm gì vậy?)

B: It’s climbing. (Nó đang trèo cây.)


Câu 3

3. Let’s talk.

(Cùng nói nào)


Phương pháp giải:

A: What’s the _______ doing?

B: It’s________.


Lời giải chi tiết:

Gợi ý:

- A: What’s the elephant doing? (Con voi đang làm gì vậy?)

B: It’s dancing. (Nó đang nhảy múa.)


- A: What’s the monkey doing? (Con khỉ đang làm gì vậy?)

B: It’s swinging. (Nó đang đu dây.)Câu 4

4. Listen and tick.

(Nghe và đánh dấu tích)

Câu 5

5. Look, complete and read.

(Nhìn, hoàn thành và đọc)


Phương pháp giải:

A: What’s the _______ doing?

B: It’s________.


Lời giải chi tiết:

1. counting

2. the tiger - climbing

3. the monkey - swinging

4. the elephant – dancing


1. A: What’s the parrot doing? (Con vẹt đang làm gì vậy?)

B: It’s counting. (Nó đang đếm.)

2. A: What’s the tiger doing? (Con hổ đang làm gì vậy?)

B: It’s climbing. (Nó đang trèo cây.)

3. A: What’s the monkey doing? (Con khỉ đang làm gì vậy?)

B: It’s swinging. (Nó đang đu dây.)

4. A: What’s the elephant doing? (Con voi đang làm gì vậy?)

B: It’s dancing. (Nó đang nhún nhảy.)


Câu 6

6. Let’s sing.

(Cùng hát nào)

Phương pháp giải:

At the zoo

What can you see at the zoo?

I can see a monkey.

What's the monkey doing?

It's swinging.


What can you see at the zoo?

I can see a peacock.

What's the peacock doing?

It's dancing.

Tạm dịch bài hát:

Ở sở thú

Bạn có thể thấy gì ở sở thú?

Tôi có thể nhìn thấy một con khỉ.

Con khỉ đang làm gì?

Nó đang đu dây.


Bạn có thể thấy gì ở sở thú?

Tôi có thể nhìn thấy một con công.

Con công đang làm gì?

Nó đang nhảy múa.Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 3 - Global Success - Xem ngay

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 3 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 3 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.