Tiếng Anh lớp 3 Starter B. The alphabet trang 8 Global Success


1. Listen, point and sing. 2. Read and complete. 3. Count the letters.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

1. Listen, point and sing. 

(Nghe, chỉ và hát.)Lời giải chi tiết:

The alphabet song

(Bái hát bảng chữ cái)

A B C D E F G

H J K L M N O P

Q R S T U V

W X Y and Z

(W X Y và Z)

Now I know my ABCs.

(Bây giờ tôi đã biết hết bảng chữ cái ABCs.)

Next time will you sing with me?

(Lần sau bạn sẽ hát với tôi không nào?)

Quảng cáo
decumar

Bài 2

2. Read and complete.

(Đọc và hoàn thành.)

Lời giải chi tiết:

1. F

2. J

3. Z

Bài 3

3. Count the letters.

(Đếm số chữ cái.)

Phương pháp giải:

 

 

Lời giải chi tiết:

1. B E N = 1 2 3 = 3

2. M A R Y = 1 2 3 4 = 4

3. L I N D A = 1 2 3 4 5 = 5


Bình chọn:
3.7 trên 10 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 3 - Global Success - Xem ngay

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 3 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 3 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.