Tiếng Anh lớp 3 Unit 11 Lesson 3 trang 10 Global Success


1.Listen and repeat. 2. Listen and circle. 3. Let’s chant. 4. Read and complete. 5. Let’s write. 6. Project.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

1. Listen and repeat.

(Nghe và lặp lại.)


Bài nghe:

o                  old (già, cũ)                    How old is your brother? (Anh trai bạn bao nhiêu tuổi?)

ure              sure(chắc chắn)              Are you sure?(Bạn có chắc không?)

Câu 2

2. Listen and circle.

(Nghe và khoanh tròn.)

1. a. I’m ten years old.

    b. I’m sure.

    c. Are you sure?

2. a. Are you sure?

    b. I’m eight years old.

    c. I’m twelve years old.


Câu 3

3. Let’s chant.

(Hãy đọc theo nhịp.)


Phương pháp giải:

How old is your brother?

He’s sixteen. He’s sixteen.

Are you sure? 

Are you sure?


How old is your sister?

She’s fifteen. She’s fifteen.

Are you sure? 

Are you sure?

Dịch

Anh trai bạn bao nhiêu tuổi?

Anh ấy 16 tuổi. Anh ấy 16 tuổi.

Bạn có chắc không?

Bạn có chắc không?


Chị gái bạn bao nhiêu tuổi?

Chị ấy 15 tuổi. Chị ấy 15 tuổi.

Bạn có chắc không?

Bạn có chắc không?


Câu 4

4. Read and complete.

(Đọc và hoàn thành.)Lời giải chi tiết:

Look at the photo. This is (1) my brother. He’s (2) seventeen years old. This is my (3) sister. She’s twenty years (4) old. And this is me. (5) I’m eight years old.

Dịch:

Nhìn vào tấm hình nào. Đây là anh trai tôi. Anh ấy 17 tuổi. Đây là chị gái tôi. Cô ấy 20 tuổi. Và đây là tôi. Tôi 8 tuổi.


Câu 5

5. Let’s write.

(Hãy viết.)Lời giải chi tiết:

My name is Lan. I’m eight years old.

My sister is Linh.

She’s fifteen years old.

Dịch:

Tôi tên là Lan. Tôi 8 tuổi.

Chị gái tôi là Linh.

Cô ấy 15 tuổi.


Câu 6

6. Project.

(Dự án.)


Lời giải chi tiết:

*Nói cho các bạn nghe về tấm hình gia đình của bạn.

Look at my family photo. This is my parents. This is my brother. He’s ten years old. This is my younger sister. She’s four years old.


Dịch:

Nhìn vào tấm hình gia đình của tôi nào. Đây là bố mẹ của tôi. Đây là anh trai tôi. Anh ấy 10 tuổi. Đây là en gái của tôi. Em ấy 4 tuổi.Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 3 - Global Success - Xem ngay

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 3 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 3 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.