Tiếng Anh lớp 3 Unit 17 Lesson 2 trang 48 Global Success


1. Look, listen and repeat. 2. Listen, point and say. 3. Let’s talk. 4. Listen and tick. 5. Look, complete and read. 6. Let’s play.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

1. Look, listen and repeat.

(Nhìn, nghe  và lặp lại.)Bài nghe:

a. Lucy and Mary have two dolls.

    Yes, they do.

b.They have three cars.

    Yes, they do.

Dịch:

a. Lucy và Mary có 2 con búp bê.

    Vâng, đúng rồi.

b. Họ có 3 chiếc ô tô. 

    Vâng, đúng rồi.

Câu 2

2. Listen, point and say.

(Nghe, chỉ và nói.)


Phương pháp giải:

- They have ___ .         

   (Họ có ___ .)


Bài nghe:

a.They have two trucks.

b.They have three buses.

c.They have three ships.

d.They have two teddy bears.

Dịch:

a.Họ có 2 chiếc xe tải.

b.Họ có 3 chiếc xe buýt.

c.Họ có 3 chiếc tàu thủy.

d.Họ có 2 con gấu bông.


Câu 3

 

3. Let’s talk.

(Hãy nói.)


Phương pháp giải:

- They have ___ .         

   (Họ có ___ .)


Lời giải chi tiết:

-They have three trucks.

-They have two buses.

-They have four ships.

-They have two teddy bears.

Dịch:

-Họ có 3 chiếc xe tải.

-Họ có 2 chiếc xe buýt.

-Họ có 4 chiếc tàu thủy.

-Họ có 2 con gấu bông.

Câu 4

4. Listen and tick.

(Nghe và đánh dấu.)


Bài nghe:


Lời giải chi tiết:

1.

2.


Câu 5

5. Look, complete and read.

(Nhìn, hoàn thành và đọc.)

Lời giải chi tiết:

1. Ben and Nam has three buses.

2. They have two ships.    

3. Lucy and Mai have three dolls.

4. They have two teddy bears.

Dịch:

1. Ben và Nam có 3 chiếc xe buýt.

2. Họ có 2 chiếc tàu thủy.    

3. Lucy và Mai có 3 con búp bê.

4. Họ có 2 con gấu bông.


Câu 6

6. Let’s play.

(Hãy chơi.)


Kim’s game (Trò chơi của Kim)

Cách chơi: Nhìn vào hình, đây là những món đồ chơi của Kim. Dùng mẫu câu “Kim has ___.” để đặt câu.

Kim has a train.

Kim has a doll.

Kim has a kite.

Kim has a car.

Kim has a truck.

Kim has a plane.Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 3 - Global Success - Xem ngay

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 3 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 3 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.