Tiếng Anh lớp 3 Unit 11 Lesson 2 trang 8 Global Success


1. Look, listen and repeat. 2. Listen, point and say. 3. Let’s talk. 4. Listen and number. 5. Look, complete and read. 6. Let’s play.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

1. Look, listen and repeat.

(Nhìn, nghe  và lặp lại.)


Bài nghe:

a. This is my sister.

    How old is she?

    She’s six years old.

b.How old is your brother?

    He’s twenty years old.

    Are you sure?

Dịch:

a. Đây là em gái mình?

   Em ấy bao nhiêu tuổi?

    Em ấy 6 tuổi.

b. Anh trai của bạn bao nhiêu tuổi?

   Anh ấy 20 tuổi.

   Bạn có chắc không?


Câu 2

2. Listen, point and say.

(Nghe, chỉ và nói.)Phương pháp giải:

- How old he / she?      (Anh ấy/ Cô ấy bao nhiêu tuổi?)

  He’s / She’s ___.        (Anh ấy / Cô ấy ____.)

 

Bài nghe:

 

a.How old is he? 

 

    He’s eight.

 

b.How old is she? 

 

    She’s twelve.

 

c.How old is she? 

 

    She’s eighteen.

 

d.How old is he? 

 

    He’s nineteen.

 

Dịch:

 

a. Anh ấy bao nhiêu tuổi?

 

   Anh ấy 8 tuổi.

 

b. Cô ấy bao nhiêu tuổi?

 

   Cô ấy 12 tuổi.

 

c. Cô ấy bao nhiêu tuổi?

 

   Cô ấy 18 tuổi.

 

d. Anh ấy bao nhiêu tuổi?

 

   Anh ấy 19 tuổi.

 Câu 3

3. Let’s talk.

(Hãy nói.)

Phương pháp giải:

- How old he / she?      (Anh ấy/ Cô ấy bao nhiêu tuổi?)

  He’s / She’s ___.        (Anh ấy / Cô ấy ____.)


Lời giải chi tiết:

-How old is she? 

  She’s six years old.

-How old is he? 

    He’s twenty.

Dịch:

- Cô ấy bao nhiêu tuổi?

  Cô ấy 6 tuổi.

-  Anh ấy bao nhiêu tuổi?

   Anh ấy 20 tuổi.


Câu 4

4. Listen and number.

(Nghe và đánh số.)

Bài nghe:


Lời giải chi tiết:

a.

b.

c.

d.


Câu 5

5. Look, complete and read.

(Nhìn, hoàn thành và đọc.)
Lời giải chi tiết:

1. A:How old is your sister? 

    B: She’s eleven years old.

2. A:How old is your brother? 

    B: He’s twelve years old.

3. A:How old is your sister? 

    B: She’s eighteen years old.

4. A:How old is your brother? 

    B: He’s fifteen years old.

Dịch:

1. A: Em gái bạn bao nhiêu tuổi?

   B: Em ấy ấy 11 tuổi.

2. A: Anh trai bạn bao nhiêu tuổi?

   B: Anh ấy ấy 12 tuổi.

3. A: Chị gái bạn bao nhiêu tuổi?

   B: Chị ấy 18 tuổi.

4. A: Anh trai bạn bao nhiêu tuổi?

   B: Anh ấy ấy 15 tuổi.


Câu 6

6. Let’s play.

(Hãy chơi.)Board race 

Cách chơi: Giáo viên sẽ chia lớpthành 2 đội (có thể 3, 4 đội tùy số lượng học sinh), mỗi đội chơi sẽ đứng xếp thành hàng. Sau đó giáo viên sẽ chia bảng làm 2 và viết chủ đề lên đầu bảng mỗi nhóm. Khi trò chơi bắt đầu, mỗi lần một người chơi chỉ được viết 1 từ, sau đó chạy về chuyền phấn cho người tiếp theo và đứng xuốn cuối hàng. Cứ lần lượt như vậy cho đến khi hoàn thành hoặc giáo viên hô hết thời gian.Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 3 - Global Success - Xem ngay

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 3 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 3 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.