Tiếng Anh lớp 3 Unit 16 Lesson 3 trang 44 Global Success


1.Listen and repeat. 2. Listen and circle. 3. Let’s chant. 4. Read and complete. 5. Let’s write. 6. Project.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

1. Listen and repeat.

(Nghe và lặp lại.)


Bài nghe:

          dog (con chó)                      Do you have any dogs? (Bạn có con chó nào không?)

          goldfish (cá vàng)               How many goldfish do you have? (Bạn có mấy con cá vàng?)

Câu 2

2. Listen and circle.

(Nghe và khoanh tròn.)

1. How many ___ do you have?

a. dogs  b. goldfish  c. parrots

2. Do you have any ____?

a. dogs  b. parrots  c. goldfish

Câu 3

3. Let’s chant.

(Hãy đọc theo nhịp.)Phương pháp giải:

Dogs, dogs, dogs.

Do you have any dogs?

Do you have any dogs?

Yes, I do.

Yes, I do.


Goldfish, goldfish, goldfish.

How many goldfish do you have?

How many goldfish do you have?

I have some goldfish.

I have some goldfish.

Dịch

Những chú chó, chú cho, chú chó.

Bạn có chú chó nào không?

Bạn có chú chó nào không?

Vâng, tôi có.

Vâng, tôi có.

Những chú cá vàng, cá vàng, cá vàng.

Bạn có mấy con cá vàng?

Bạn có mấy con cá vàng?

Tôi có một vài con.

Tôi có một vài con.

Câu 4

4. Read and complete.

(Đọc và hoàn thành.)


Lời giải chi tiết:

Hi. My name’s Mary. I have (1) many pets in my house. I (2) have twenty goldfish, four parrots (3) and some cats. How many pets (4) do you have?

Dịch:

Xin chào. Tôi là Mary. Nhà tôi có nhiều thú cưng. Tôi có 20 con cá vàng, 4 con vẹt và một vài con mèo. Bạn có mấy con thú cưng?


Câu 5

5. Let’s write.

(Hãy viết.)


Lời giải chi tiết:

My name is Khanh. I love pets. I have a cat.

It is big. I have a rabbit. It is small.

Do you have any pets?

Dịch:

Tôi là Khanh. Tôi yêu mến thú cưng. Tôi có 1 con mèo.

Nó to lắm. Tôi có 1 con thỏ. Nó nhỏ xíu.

Bạn có thú cưng nào không?


Câu 6

6. Project.

(Dự án.)


Lời giải chi tiết:

  • Đưa ra những bức tranh có hình thú cưng của bạn, làm 1 cuộc trình diễn về thú cưng. Nói cho nhau nghe về thú cưng của mỗi người. 

- Hello. My name is Rosy. I love my pet. I have some cats. They are big. Do you have any pets?

(Xin chào. Tôi là Rosy. Tôi yêu mến thú cưng của mình. Tôi có một vài con mèo. Chúng to. Bạn có thú cưng nào không?)


- Hi. My name is John. I love my pet, too. I have two parrots. They are small and colorful. 

(Xin chào. Tôi là John. Tôi cũng yêu mến thú cưng của mình. Tôi có 2 con vẹt. Chúng nhỏ và nhiều màu sắc.)Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 3 - Global Success - Xem ngay

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 3 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 3 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.