Tiếng Anh lớp 3 Unit 14 Lesson 2 trang 26 Global Success


1. Look, listen and repeat. 2. Listen, point and say. 3. Let’s talk. 4. Listen and number. 5. Look, complete and read. 6. Let’s sing.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

1. Look, listen and repeat.

(Nhìn, nghe  và lặp lại.)


Bài nghe:

a. This is my bedroom.

    The door is big.

b.And look! The windows are small.

Dịch:

a. Đây là phòng ngủ của tôi.

    Cửa ra vào thật to.

b. Và hãy nhìn kìa! Những cánh cửa sổ thật nhỏ.

Câu 2

2. Listen, point and say.

(Nghe, chỉ và nói.)


Phương pháp giải:

- The ___ is ___ .           (Số ít) 

- The ___ are ___ .         (Số nhiều) 

Bài nghe:

a.The door is big.

b.The door is small.

c.The chairs are new.

d.The chairs are old.

Dịch:

a.Cửa ra vào thật to.

b.Cửa ra vào thật nhỏ.

c.Những cái ghế thật mới.

d.Những cái ghế thật cũ.


Câu 3

3. Let’s talk.

(Hãy nói.)


Phương pháp giải:

- The ___ is ___ .           (Số ít) 

- The ___ are ___ .         (Số nhiều) 


Bài nghe:

-The door is big.

-The door is small.

-The desk is old.

-The chairs are new.

Dịch:

-Cửa ra vào thật to.

-Cửa ra vào thật nhỏ.

-Cái bàn thật cũ.

-Những cái ghế thật mới.


Câu 4

4. Listen and number.

(Nghe và đánh số.)

Bài nghe:


Lời giải chi tiết:

a.

b.

c.

d.


Câu 5

5. Look, complete and read.

(Nhìn, hoàn thành và đọc.)

Lời giải chi tiết:

1. There’s a bed in the bedroom. It’s new.

2. There are two lamps in the room. They’re old.

3. There’s a door in the room. It’s big.

4. There are two windows in the room. They’re small.    

Dịch:

1. Có 1 cái giường ở trong phòng ngủ. Nó thật mới.

2. Có 2 cây đèn ở trong phòng. Chúng thật cũ.

3. Có 1 cửa ra vào ở trong phòng. Nó thật to.

4. Có 2 cửa sổ ở trong phòng. Chúng thật nhỏ


Câu 6

6. Let’s sing.

(Hãy hát.)


Phương pháp giải:

My bedroom

There’s a bed in my bedroom.

It’s new. It’s new.

The bed is new.


There are two windows in my bedroom.

They’re small. They’re small.

The windows are small.

Dịch

Phòng ngủ của tôi

Có 1 cái giường ở trong phòng ngủ.

Nó thật mới. Nó thật mới.

Cái giường thật mới.

Có 2 cửa sổ ở trong phòng ngủ.

Chúng thật nhỏ. Chúng thật nhỏ.

Cửa sổ thật nhỏ.Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 3 - Global Success - Xem ngay

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 3 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 3 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.