Tiếng Anh lớp 3 Unit 19 Lesson 2 trang 60 Global Success


1. Look, listen and repeat. 2. Listen, point and say. 3. Let’s talk. 4. Listen and number. 5. Look, complete and read. 6. Let’s play.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

1. Look, listen and repeat.

(Nhìn, nghe và nhắc lại)


Lời giải chi tiết:

A: Where’s Bill? (Bill ở đâu?)

B: He’s in the park. (Anh ấy đang ở trong công viên.)


A: What’s he doing? (Anh ấy đang làm gì vậy?)

B: He’s skating. (Anh ấy đang trượt patin.)

Câu 2

2. Listen, point and say.

(Nghe, chỉ và nói)

 


Phương pháp giải:

A: What’s he/ she doing?

B: He’s/ She’s ____.


Lời giải chi tiết:

a. A: What’s he doing? (Anh ấy đang làm gì?)

B: He’s skating. (Anh ấy đang trượt patin.)


b. A: What’s she doing? (Cô ấy đang làm gì vậy?)

B: She’s cycling. (Cô ấy đang đạp xe.)


c. A: What’s he doing? (Anh ấy đang làm gì?)

B: He’s flying a kite. (Anh ấy đang thả diều.)


d. A: What’s she doing? (Cô ấy đang làm gì vậy?)

B: She’s skipping. (Cô ấy đang nhảy dây.)


Câu 3

3. Let’s talk.

(Cùng nói nào)


Phương pháp giải:

A: What’s he/ she doing?

B: He’s/ She’s ____.


Lời giải chi tiết:

Gợi ý:

a. A: What’s he doing? (Anh ấy đang làm gì?)

B: He’s skating. (Anh ấy đang trượt patin.)


b. A: What’s she doing? (Cô ấy đang làm gì vậy?)

B: She’s cycling. (Cô ấy đang đạp xe.)


c. A: What’s he doing? (Anh ấy đang làm gì?)

B: He’s flying a kite. (Anh ấy đang thả diều.)


d. A: What’s she doing? (Cô ấy đang làm gì vậy?)

B: She’s skipping. (Cô ấy đang nhảy dây.)


Câu 4

4. Listen and number.

(Nghe và đánh số)


Câu 5

5. Look, complete and read.

(Nhìn, hoàn thành và đọc)


Phương pháp giải:

A: What’s he/ she doing?

B: He’s/ She’s ____.


Lời giải chi tiết:

1. cycling

2. flying

3. skating

4. she - skipping


1. She’s cycling. (Cô ấy đang đạp xe.)

2. He’s flying a kite. (Anh ấy đang thả diều.)

3. A: What’s he doing? (Anh ấy đang làm gì thế?)

B: He’s skating. (Anh ấy đang trượt patin.)

4. A: What’s she doing? (Cô ấy đang làm gì thế?)

B: She’s skipping. (Cô ấy đang nhảy dây.)


Câu 6

6. Let’s play.

(Cùng chơi nào)
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 3 - Global Success - Xem ngay

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 3 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 3 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.