Tiếng Anh lớp 3 Unit 18 Lesson 3 trang 56 Global Success


1.Listen and repeat. 2. Listen and circle. 3. Let’s chant. 4. Read and match. 5. Let’s write. 6. Project.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

1. Listen and repeat.

(Nghe và lặp lại.)


Bài nghe:

n           listen(nghe)                 We listen to music at break time. (Chúng tôi nghe nhạc vào giờ giải lao.)

ng         singing(đang hát)        I’m singing my favourite song. (Tôi đang hát bài hát mà mình yêu thích.)

Câu 2

2. Listen and circle.

(Nghe và khoanh tròn.)

1. I’m ____ at break time.

a. listen to music  b. sing a song

2. I’m ___ a song .

a. singing  b. listening to

Câu 3

3. Let’s chant.

(Hãy đọc theo nhịp.)

Phương pháp giải:

Listen, everyone!

Stand up!

Count to ten,

And sing with me.


No! No! No!

I’m reading a book.

No! No! No!

I’m drawing a train.

Dịch

Hãy nghe nè mọi người ơi!

Đứng lên!

Đếm đến 10,

Và hát cùng với tôi.


Không! Không! Không!

Tôi đang đọc sách.

Không! Không! Không!

Tôi đang vẽ tàu hỏa.


Câu 4

4. Read and match.

(Đọc và nối.)


Lời giải chi tiết:

1. b

    My name’s Linh. I’m in the library. I’m reading a book.

    (Tôi tên Linh. Tôi đang ở thư viện. Tôi đang đọc sách.)


2. a

    My name’s Minh. I’m in the music room. I’m listening to music.

    (Tôi tên Minh. Tôi đang ở phòng âm nhạc. Tôi đang nghe nhạc.)


3. c

    My name’s Lucy. I’m in the art room. I’m drawing a goldfish.

    (Tôi tên Lucy. Tôi đang ở phòng mỹ thuật. Tôi đang vẽ một con cá vàng.)

Câu 5

5. Let’s write.

(Hãy viết.)

Lời giải chi tiết:

My name is Kien.

I’m in the art room. I’m drawing a vase with many flowers.

I like drawing. What about you?

Dịch:

Tôi là Kiên.

Tôi đang ở phòng mỹ thuật. Tôi đang vẽ bình hoa với nhiều bông hoa.

Tôi thích vẽ. Còn bạn thì sao?


Câu 6

6. Project.

(Dự án.)


Lời giải chi tiết:

  • Hãy nói cho các bạn nghe về các hoạt động thường làm.

- Hello, everyone. Look at these pictures. I like drawing. I’m drawing a picture. I’m singing my favourite songs. 

Dịch:

 Xin chào, mọi người.  Hãy nhìn vào những tấm hình này. Tôi thích vẽ. Tôi đang vẽ tranh. Tôi đang hát những bài hát mà tôi yêu thích.
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 3 - Global Success - Xem ngay

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 3 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 3 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.