Tiếng Anh lớp 3 Review 3 trang 36 Global Success


1. Look and tick. 2. Listen and number. 3. Read and match. 4. Read and complete. 5. Ask and answer.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

1. Listen and tick.

(Nghe và đánh dấu.)

Phương pháp giải:

Bài nghe 

1. Who is this? - It's my father. 

(Ai đây? - Là bố tôi.)

2. What's her job? - She's a doctor. 

(Cô ấy làm nghề gì? - Cô ấy là bác sĩ.) 

3. Where's the living room? - It's there.

(Phòng khách ở đâu? - Nó ở kia.)

4. The window is small. 

(Cái cửa sổ thật là nhỏ.)

5. What would you like to drink? 

    (Bạn muốn uống gì?)

   I'd like some milk, please. 

   (Làm ơn cho mình một ít sữa.)

Lời giải chi tiết:

1. a

2. a

3. b

4. b

5. a

Câu 2

2. Listen and number.

(Nghe và đánh số.)

Phương pháp giải:

Bài nghe

1. How old is your brother? (Anh trai bạn bao nhiêu tuổi?)

    He's fourteen years old. (Anh ấy 14 tuổi.)

2. What's his job? (Anh ấy làm gì?)

    He's a driver. (Anh ấy là tài xế.)

3. Where are the lamps? (Mấy cái đèn đâu rồi?)

    They're on the table. (Chúng ở trên bàn.)

4. Would you like some chicken? (Bạn có muốn một ít thịt gà không?)

    Yes, please. (Có, làm ơn.)

Lời giải chi tiết:

a – 4

b – 1

c – 2

d – 3

Câu 3

3. Read and match.

(Đọc và nối.)

Lời giải chi tiết:

1- c

How old is your sister? (Chị gái bạn bao nhiêu tuổi?)

She’s sixteen years old. (Chị ấy 16 tuổi.)

2 - e

Is she a doctor? (Cô ấy là bác sĩ phải không?)

Yes, she is. (Vâng, đúng.)

3 - d

Where are the chairs? (Ghế đâu?)

They’re in the kitchen. (Chúng ở trong bếp.)

4 - b

What would you like to eat? (Bạn muốn ăn gì?)

I’d like some meat, please. (Làm ơn cho tôi môt ít thịt.)

5 - a

Who’s that? (Đó là ai?)

It’s my mother. (Đó là mẹ tôi.)

Câu 4

4. Read and complete.

(Đọc và hoàn thành.)

are     big     in    is     on

There (1) ____ two bedrooms in y house. There (2) ____ a lamp in each room. My bedroom is (3) _____. There is a desk, a chair and a bed (4) _____ my bedroom. There is a clock (5) _____ the desk. 

Lời giải chi tiết:

There (1) are two bedrooms in my house. There (2) is a lamp in each bedroom. My bedroom is (3) big. There is a desk, a chair and a bed (4) in my bedroom. There is a clock (5) on the desk.

Tạm dịch

Có 2 phòng ngủ trong nhà tôi. Có 1 cây đèn ở mỗi phòng ngủ. Phòng ngủ của tôi to. Có 1 cái bàn, 1 cái ghế và 1 cái giường ở trong phòng ngủ của tôi. Có 1 cái đồng ở trên bàn.

Câu 5

5. Ask and answer.

(Hỏi và trả lời.)

Lời giải chi tiết:

1. Who’s this? (Đây là ai?)

    It’s my father. (Đây là bố tôi.)

2. What’s his job? (Công việc của ông ấy là gì?)

    He’s a worker. (Ông ấy là công nhân.)

3. Where are the lamps? (Những cái đèn ở đâu?)

    They’re on the desk. (Chúng ở trên bàn.)

    Where are the books? (Những cuốn sách ở đâu?)

    They’re on the bed. (Chúng ở trên giường.)

    Where are the chairs? (Những cái ghế ở đâu?)

    They’re in the bedroom. (Chúng ở trong phòng ngủ.)

4. What would you like to eat? (Bạn muốn ăn gì?)

     I’d like some rice and some fish(Làm ơn cho tôi một ít cơm và cá.)

     What would you like to drink? (Bạn muốn uống gì?)

     I’d like some orange juice. (Làm ơn cho tôi nước cam.)


Bình chọn:
4 trên 7 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 3 - Global Success - Xem ngay

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 3 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 3 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.