Tiếng Anh lớp 3 Unit 15 Lesson 3 trang 34 Global Success


1.Listen and repeat. 2. Listen and circle. 3. Let’s chant. 4. Read and complete. 5. Let’s write. 6. Project.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

1. Listen and repeat.

(Nghe và lặp lại.)Bài nghe:

ea            bread (bánh mì)            I’d like some bread, please. (Làm ơn cho tôi một ít bánh mì.)

ea             meat (thịt)                    Would you like some meat? (Bạn có muốn một ít thịt không?)


Câu 2

2. Listen and tick.

(Nghe và đánh dấu.)

1. I’d like some ____, please.

     a. mea  tb. bread  c. beans

2. Would you like some ____?

     a. bread  b. beans  c. meat


Câu 3

3. Let’s chant.

(Hãy đọc theo nhịp.)Phương pháp giải:

Bread, bread, bread.

What would you like to eat?

Some bread, please.

Bread, bread, bread.


Meat, meat, meat.

Would you like some meat?

Yes, please. Yes, please.

Meat, meat, meat.

Dịch

Bánh mì, bánh mì, bánh mì.

Bạn muốn ăn gì?

Một ít bánh mì, làm ơn ạ.


Thịt, thịt, thịt.

Bạn có muốn một ít thịt không?

Vâng, làm ơn. Vâng, làm ơn.

Thịt, thịt, thịt.


Câu 4

4. Read and complete.

(Đọc và hoàn thành.)

Lời giải chi tiết:

Nam and his family are at the (1) dining table. There’s a lot of food and (2) drinks on the table. His father and mother would (3) like some rice, beans and some water. His sister would like (4) some bread, meat and some milk. Nam would like some (5) rice, fish and some juice.

Dịch:

Nam và gia đình của anh ấy đang ngồi ở bàn ăn. Có nhiều thức ăn và nước uống trên bàn. Bố và mẹ của anh ấy muốn ăn một ít cơm, đậu và uống nước. Chị gái anh ấy muốn ăn một ít bánh mì, thịt và uống sữa. Nam muốn ăn một ít cơm, cá và uống nước hoa quả.

Câu 5

5. Let’s write.

(Hãy viết.)

Lời giải chi tiết:

My father and my mother would like some eggs.

My sister would like some chicken.

I would like some chicken and some water.

Dịch:

Bố và mẹ của tôi muốn ăn  trứng.

Chị gái tôi muốn ăn gà.

Tôi muốn ăn gà và uống nước.


Câu 6

6. Project.

(Dự án.)

Lời giải chi tiết:

  • Bạn sẽ làm một cuộc khảo sát về đồ ăn và thức uống (Food and drink survey), hỏi các bạn và ghi lại thông tin vào vở. Dùng câu hỏi:

- What would you like?

- Would you like some?Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 3 - Global Success - Xem ngay

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 3 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 3 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.