Quan sát hình 1.2, hãy cho biết:


Đề bài

Quan sát hình 1.2, hãy cho biết:

- Các enzim và thành phần tham gia quá trình nhân đôi ADN.

- Chức năng của mỗi enzim tham gia quá trình nhân đôi ADN.

- Chiều tổng hợp của các đoạn Okazaki và chiều của mạch mới được tổng hợp liên tục.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN

Lời giải chi tiết

- Các enzim: enzim tháo xoắn, enzim ADN pôlimeraza, enzim ARN pôlimeraza, enzim ligaza. Thành phần tham gia: ADN khuôn, đoạn mồi, nuclêôtit.

- Chức năng:

   + Enzim tháo xoắn: tách phân tử ADN tạo chạc chữ Y.

   + Enzim ADN pôlimeraza: bổ sung các nuclêôtit để kéo dài mạch mới.

   + Enzim ARN pôlimeraza: tổng hợp đoạn mồi.

   + Enzim ligaza: nối các đoạn Okazaki lại với nhau.

- Chiều tổng hợp của các đoạn Okazaki và chiều của mạch mới được tổng hợp liên tục là 5’ → 3’, nhưng khi nối các đoạn Okazaki với nhau nếu so với mạch khuôn sẽ có chiều 3’ → 5’.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.2 trên 6 phiếu

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.