Bài 49: Ảnh hưởng của các nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vật (tiếp theo)

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Ảnh hưởng của các nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vật (tiếp)

Ảnh hưởng của các yếu tố độ ẩm, không khí, lửa và sự thích nghi của sinh vật.

Xem chi tiết

Hãy cho biết những cây sống ở ven bờ nước, trên các cồn cát hay trên các đồi trọc thuộc những nhóm thực vật nào.

Hãy cho biết những cây sống ở ven bờ nước, trên các cồn cát hay trên các đồi trọc thuộc những nhóm thực vật nào.

Xem lời giải

Liên quan đến độ ẩm, hãy cho biết những loài ếch nhái thường xuất hiện ở đâu và vào thời gian nào trong ngày. Dạng thích nghi đó thuộc loại gì?

Liên quan đến độ ẩm, hãy cho biết những loài ếch nhái thường xuất hiện ở đâu và vào thời gian nào trong ngày. Dạng thích nghi đó thuộc loại gì?

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
Câu 1 trang 207 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 1 trang 207 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem lời giải

Câu 2 trang 207 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 2 trang 207 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem lời giải

Câu 3 trang 207 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 3 trang 207 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem lời giải

Câu 4 trang 207 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 4 trang 207 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem lời giải

Câu 5 trang 207 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 5 trang 207 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem lời giải

Câu 6 trang 207 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 6 trang 207 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem lời giải