Bài 49: Ảnh hưởng của các nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vật (tiếp theo)

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Hãy cho biết những cây sống ở ven bờ nước, trên các cồn cát hay trên các đồi trọc thuộc những nhóm thực vật nào. Hãy cho biết những cây sống ở ven bờ nước, trên các cồn cát hay trên các đồi trọc thuộc những nhóm thực vật nào.

Hãy cho biết những cây sống ở ven bờ nước, trên các cồn cát hay trên các đồi trọc thuộc những nhóm thực vật nào.

Xem chi tiết

Liên quan đến độ ẩm, hãy cho biết những loài ếch nhái thường xuất hiện ở đâu và vào thời gian nào trong ngày. Dạng thích nghi đó thuộc loại gì? Liên quan đến độ ẩm, hãy cho biết những loài ếch nhái thường xuất hiện ở đâu và vào thời gian nào trong ngày. Dạng thích nghi đó thuộc loại gì?

Liên quan đến độ ẩm, hãy cho biết những loài ếch nhái thường xuất hiện ở đâu và vào thời gian nào trong ngày. Dạng thích nghi đó thuộc loại gì?

Xem chi tiết

Câu 1 trang 207 SGK Sinh học 12 nâng cao Câu 1 trang 207 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 1 trang 207 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem chi tiết

Câu 2 trang 207 SGK Sinh học 12 nâng cao Câu 2 trang 207 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 2 trang 207 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem chi tiết

Câu 3 trang 207 SGK Sinh học 12 nâng cao Câu 3 trang 207 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 3 trang 207 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem chi tiết

Câu 4 trang 207 SGK Sinh học 12 nâng cao Câu 4 trang 207 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 4 trang 207 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem chi tiết

Câu 5 trang 207 SGK Sinh học 12 nâng cao Câu 5 trang 207 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 5 trang 207 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem chi tiết

Câu 6 trang 207 SGK Sinh học 12 nâng cao Câu 6 trang 207 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 6 trang 207 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem chi tiếtHỏi bài